24-30
września 2017

KUL

XIV lubelski festiwal nauki

"Nauka - pomiędzy tradycją a współczesnością"

Do festiwalu pozostało