Nauka drogą do Nobla

Odkrycie naukowe polega na tym, że widząc to, co wszyscy inni, dostrzega się to, czego nikt nie zauważył.

Albert Szent-Györgyi

Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze.

Henri Bergson

Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem.

Wisława Szymborska

Chcę znaleźć odpowiedź na pytanie o naturę tego świata.

Frank Wilczek

Organizatorzy główni

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

logo_umcs

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KUL_grey

Politechnika
Lubelska

LOGO_Pollub_ok

Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

logo_um

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

UP_LOGO_pion

Miasto
Lublin

Herb-miasta