Szanowni Państwo,

Przed nami X jubileuszowa edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tym bardziej jest nam przyjemnie, że głównym organizatorem i koordynatorem prac wszystkich uczelni i instytucji jest w tym roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tegoroczny Festiwal będzie przebiegał pod hasłem

Człowiek – nauka - pasja.

Pasja to coś więcej niż marzenie, młodzieńczy entuzjazm, czy chwilowe zauroczenie. Pasja wymaga czasu, który pozwoli nam rozwinąć swoje zdolności kojarzenia rzeczy na pozór nie powiązanych ze sobą, rozróżniać rzeczy dobre od złych, prawdę od fałszu, zadawać pytania, na które odpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Pasji nie można się nauczyć, zaplanować czy zamówić. Pasję można za to rozwijać i jeśli tkwi w nas, zawsze będzie motorem chęci poznania nieznanego. Pasja wspiera wszystkie aspekty nauki, to dzięki niej powstają wynalazki, zostają odkrywane tajniki natury. Wszystko to ma jeden cel – służyć Człowiekowi.

Lubelski Festiwal Nauki w znacznym stopniu przyczynia się do popularyzacji nauki, integracji środowisk naukowych Lubelszczyzny i jest okazją do rozwijania współpracy z samorządem, czego przykładem jest współorganizacja Pikniku naukowego z miastem Lublin, oraz patronat Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego.

Piknik naukowy to otwarta impreza plenerowa, gdzie mieszkańcy naszego miasta będą mogli uczestniczyć w pokazach naukowych, prezentowanych przez różne jednostki i instytucje biorące udział w Festiwalu. Jest to impreza dla wszystkich – od przedszkolaków do seniorów.

Dla nas – organizatorów i współuczestników LFN jest to okazja do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców tego wszystkiego, czym na co dzień się zajmujemy.  Mamy nadzieję, że stanie się to inspiracją dla młodych ludzi do poszerzania wiedzy i zainteresowania się nauką.

Zachęcamy Państwa do wspierania i promowania naszych działań, aby jak najwięcej osób mogło wziąć czynny udział w lubelskim święcie nauki jakim niewątpliwie jest nasz Festiwal.

Życzę wszystkim uczestnikom X Lubelskiego Festiwalu Nauki pasjonujących pokazów, a autorom projektów wielu odwiedzających, zainteresowanych prezentowanymi przez nich tematami.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w X Lubelskim Festiwalu Nauki

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
Prorektor ds. Nauki  UM w Lublinie

Lublin, 26 kwietnia 2013 r.