Dziękujemy za udział w XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

Szanowni Państwo,
Drodzy Miłośnicy Nauki!

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

XVII Lubelski Festiwal Nauki odbył się w dn. 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie, zgodnie z tradycją, zorganizowane zostało przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. W realizację tegorocznej edycji festiwalu zaangażowało się również około trzydziestu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz województw: lubelskiego i dolnośląskiego.

Głównym celem wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach XVII LFN było upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie, do celów szczegółowych należało m.in.: promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców; ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu oraz międzynarodowego charakteru i interdyscyplinarności badań naukowych, a przede wszystkim – zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania oraz czerpania radości płynącej z nauki.

W ramach XVII LFN zgłoszono 1370 polskich i obcojęzycznych projektów, w których przygotowanie zaangażowało się bezpośrednio ponad 1600 osób. Łączny czas trwania wszystkich wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów itp. wyniósł 2580 godzin, co daje 3,5 miesiąca nieustannego, radosnego obcowania z nauką! Liczba uczestników festiwalu wyniosła niemalże 27 000, w tym poza uczestnikami z Polski udział w nim wzięli odbiorcy z takich krajów, jak: Belgia, Białoruś, Hiszpania, Irlandia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto, jeżeli weźmiemy pod uwagę uczestników Lubelskiego Pikniku Naukowego oraz projektów niewymagających rezerwacji, da nam to łącznie 30 000 osób! W sytuacji trwającej pandemii stanowi to znakomity wynik, potwierdzający prospołeczną misję nauki. Sukces ten jest dla nas jako naukowców potwierdzeniem, że to, co robimy, ma sens, a nauka łączy ponad podziałami i przekracza granice państw, kreując nowy, lepszy świat.

Cieszymy się, że uczestniczyliście Państwo z nami w tym niezwykłym święcie nauki i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dn. 10-16 września 2022 r. pod hasłem „Ogrody nauki”. Funkcję głównego organizatora przyszłorocznej edycji festiwalu pełni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.