XVII Lubelski Festiwal Nauki. Nauka bez granic. Enjoy science!

Dziękujemy za udział w XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Miłośnicy Nauki!

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

XVII Lubelski Festiwal Nauki odbył się w dn. 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie, zgodnie z tradycją, zorganizowane zostało przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. W realizację tegorocznej edycji festiwalu zaangażowało się również około trzydziestu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz województw: lubelskiego i dolnośląskiego.

Głównym celem wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach XVII LFN było upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie, do celów szczegółowych należało m.in.: promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców; ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu oraz międzynarodowego charakteru i interdyscyplinarności badań naukowych, a przede wszystkim – zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania oraz czerpania radości płynącej z nauki.

W ramach XVII LFN zgłoszono 1370 polskich i obcojęzycznych projektów, w których przygotowanie zaangażowało się bezpośrednio ponad 1600 osób. Łączny czas trwania wszystkich wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów itp. wyniósł 2580 godzin, co daje 3,5 miesiąca nieustannego, radosnego obcowania z nauką! Liczba uczestników festiwalu wyniosła niemalże 27 000, w tym poza uczestnikami z Polski udział w nim wzięli odbiorcy z takich krajów, jak: Belgia, Białoruś, Hiszpania, Irlandia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto, jeżeli weźmiemy pod uwagę uczestników Lubelskiego Pikniku Naukowego oraz projektów niewymagających rezerwacji, da nam to łącznie 30 000 osób! W sytuacji trwającej pandemii stanowi to znakomity wynik, potwierdzający prospołeczną misję nauki. Sukces ten jest dla nas jako naukowców potwierdzeniem, że to, co robimy, ma sens, a nauka łączy ponad podziałami i przekracza granice państw, kreując nowy, lepszy świat.

Cieszymy się, że uczestniczyliście Państwo z nami w tym niezwykłym święcie nauki i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dn. 10-16 września 2022 r. pod hasłem „Ogrody nauki”. Funkcję głównego organizatora przyszłorocznej edycji festiwalu pełni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Nasz Festiwal

Podpisanie deklaracji

o powołaniu Lubelskiego Festiwalu Nauki w dniu 21 maja 2004 r. przez rektorów pięciu lubelskich uczelni (UMCS, KUL, UM, UP, PL) oraz dyrektora Instytut Agrofizyki PAN dało początek największej imprezie popularnonaukowej na Lubelszczyźnie na trwale wpisanej w przestrzeń społeczną i kulturową miasta Lublin oraz całego regionu. Ideą deklaracji było ustanowienie cyklicznej imprezy promującej z jednej strony dorobek Akademickiego Lublina, z drugiej zaś ukazującej naukę „od kuchni” jako źródło inspiracji i klucz do wielkiej przygody.

Celem Festiwalu

jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. Odbędzie się ona w trakcie całego Festiwalu oraz podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego.
Dotychczas w Lublinie odbyło się szesnaście edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych niemal 11.000 projektów, przy czym zdecydowana większość była powtarzana wielokrotnie – rekordowe nawet 16 razy! Na I edycję LFN zgłoszono ponad 200 ciekawych projektów, a na rekordową XVI edycję – ponad 1.400.

Lubelski Festiwal Nauki to

partnerstwo oparte na zaufaniu, brak rywalizacji,

wzajemna współpraca oraz obopólne wsparcie,

silna i zgrana ekipa organizacyjna,

dobra atmosfera, wspólna wizja i cel,

wysoka jakość,

różnorodny program merytoryczny,

współpraca z władzami miasta i regionu,

bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-kulturalnym i biznesowym,

umiejętne sięganie po najlepsze środki i przykłady z różnych źródeł.

Maskotka Lubelskiego Festiwalu Nauki

W trakcie Lubelskiego Pikniku Naukowego, który odbędzie się 19 września 2021 roku w godz. 10:00-16:00 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, uczestnikom zostanie rozdana maskotka LFN – koziołek zawarty w herbie Lublina. Maskotka została wyprodukowana w ilości 1.000 sztuk przez polską Fabrykę Zabawek Pluszowych „Kolor Plusz” z Koszalina z 25-letnią tradycją (1996). Koziołek ubrany jest w kitel naukowca na którym widnieje logotyp festiwalu. Na plecach posiada siedem wstążek z podstawowymi kolorami oraz logotypami Ministerstwa Edukacji i Nauki, lubelskich uczelni publicznych i Urzędu Miasta Lublin. Wstążki układają się w kształt peleryny, a ich ułożenie zostało uwarunkowane kolejnością w jakiej poszczególne uczelnie koordynują organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Symbolika nawiązuje do superbohaterów i niesie ze sobą przekaz mówiący, że cała moc festiwalu tkwi we współdziałaniu organizatorów. Lubelski Festiwal Nauki to partnerstwo oparte na zaufaniu, brak rywalizacji, wzajemna współpraca oraz obopólne wsparcie, silna i zgrana ekipa organizacyjna, dobra atmosfera, wspólna wizja i cel, wysoka jakość, różnorodny program merytoryczny, współpraca z władzami miasta i regionu, bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-kulturalnym i biznesowym, umiejętne sięganie po najlepsze środki i przykłady z różnych źródeł. Maskotka uosabia radość płynącą z odkrywania fascynującego świata nauki oraz buduje pozytywny wizerunek całego przedsięwzięcia.

Autorem fotografii jest Bartosz Proll.

Program ramowy

Uroczysta Inauguracja XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

18 WRZEŚNIA 2021 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)

Duża Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka o godz. 18:00. Wstęp TYLKO na imienne zaproszenia.

„Symfonia nauki” („Symphony of science”) – pokaz fontann na Placu Litewskim w Lublinie o godz. 21:00

Lubelski Piknik Naukowy

19 WRZEŚNIA 2021 (NIEDZIELA)

Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w godz. 10:00-16:00

Wydarzenia Lubelskiego Pikniku Naukowego

Projekty festiwalowe

20-24 WRZEŚNIA 2021 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)

Projekty lubelskich uczelni publicznych, Urzędu Miasta Lublin oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe, a także wydarzenia kulturalno-artystyczne i popularnonaukowe

Uroczyste Zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

24 WRZEŚNIA 2021 (PIĄTEK)

Duża Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka o godz. 18:00. Wstęp TYLKO na imienne zaproszenia.

Program szczegółowy Festiwalu

Program szczegółowy

18 WRZEŚNIA 2021 (sobota)

 •  18:00 Uroczyste rozpoczęcie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki – koncert orkiestry Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie
  Duża Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka. Wstęp TYLKO na imienne zaproszenia.
  Konferansjer Anna Butrym
 • 21:00 Symfonia nauki (Symphony of science) – pokaz fontann multimedialnych na Placu Litewskim w Lublinie

 

19 WRZEŚNIA 2021 (niedziela)

Wydarzenie dnia!

 • 10:40-11:00 Mini-wykład popularnonaukowy o polimerach dr. Łukasza Szajneckiego z Katedry Chemii Polimerów UMCS
 • 11:00-13:00 Próba bicia rekordu Polski na największy Slime
  Konferansjerzy Paweł Bik i Karolina Kałkucka

 

20 WRZEŚNIA 2021 (poniedziałek)

 

21 WRZEŚNIA 2021 (wtorek)

 

22 WRZEŚNIA 2021 (środa)

 

23 WRZEŚNIA 2021 (czwartek)

 

24 WRZEŚNIA 2021 (piątek)

 

Kto organizuje XVII Lubelski Festiwal Nauki?

Wydarzenia specjalne

XVII Lubelski Festiwal Nauki. Nauka bez granic. Enjoy science!

XVII Lubelski Festiwal Nauki. Nauka bez granic. Enjoy science! 18-24 września 2021   XVII Lubelski Festiwal Nauki. Nauka bez granic. Enjoy science!

Prof. Jerzy Bralczyk – Język: granice i ograniczenia – i ks. dr Rafał Pastwa

W cyklu „Nauka bez granic” (Science without borders) zapraszamy na wykład prof. Jerzego Bralczyka “Język: granice i ograniczenia” oraz na rozmowę bez granic, którą z prof. Jerzym Bralczykiem odbył ks. dr Rafał Pastwa z Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. […]

Prof. Robert Huber – Structural biology and its key role in the life sciences and in medicine – and Dawid Myśliwiec, PhD

W cyklu „Nauka bez granic” (Science without borders) zapraszamy na wykład prof. Roberta Hubera „Structural biology and its key role in the life sciences and in medicine”, a także na rozmowę bez granic, którą z prof. Robertem Huberem odbył dr Dawid Myśliwiec. Otwarcia spotkania i […]

Dziękujemy za udział w XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Nauki! Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie XVII Lubelski Festiwal Nauki odbył się w dn. 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie, zgodnie z tradycją, […]

Gala finałowa XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

24.09.2021 r. – fot. Bartosz Proll

prof. Charles H. Bennett

Insights from physics into information theory and vice versa – prof. Charles H. Bennett. Fotorelacja

Podczas ostatniego, festiwalowego spotkania „Nauka bez granic” mieliśmy przyjemność wysłuchania wykładu prof. Charlesa H. Bennetta „Insights from physics into information theory and vice versa”. Prof. Bennett to amerykański myśliciel, fizyk i informatyki kwantowej, dziedziny badającej związki fizyki i informacji. Jest jednym z ojców kryptografii kwantowej […]

Debata prorektorów lubelskich uczelni publicznych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w debacie Prorektorów lubelskich uczelni publicznych, która odbędzie się w ramach „Międzynarodowego sympozjum naukowego dla studentów i młodych naukowców”. Panel dyskusyjny będzie transmitowany „na żywo” z ECOTECH-COMPLEX UMCS za pośrednictwem mediów społecznościowych – fanpage’u XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki i rozpocznie się już jutro o godzinie 11:00. Lubelskie uczelnie […]

Aleja lubelskiej nauki

Aleja lubelskiej nauki to wystawa multimedialna prezentująca sylwetki dwudziestu pięciu najznakomitszych lubelskich uczonych w historii naszego miasta i współcześnie. Lubelskie uczelnie mogą poszczycić się wieloma naukowcami, którzy w swojej pracy naukowej osiągali i nadal osiągają sukcesy, zmieniając oblicze nauki i na zawsze zapisując się w historii nie tylko Lublina, ale kraju i świata. Zdjęcia naukowców i opisy ich najważniejszych osiągnięć naukowych zostały przygotowane w formie grafik i linorytów, a następnie zdigitalizowane.
Uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej odbędzie się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie 22 września 2021 r. o godz. 20.00. Przygotowana w ramach XVII Lubskiego Festiwalu Nauki wystawa multimedialna będzie prezentowana na Placu Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 23–24 września 2021 r. w godz. 09:00-21:00.

Prof. Robert Huber – Structural biology and its key role in the life sciences and in medicine

W ramach cyklu „Nauka bez granic” („Science without borders”) zapraszamy na Wykład Prof. Roberta Hubera „Structural biology and its key role in the life sciences and in medicine”, a także na rozmowę bez granic, którą z Prof. Robertem Huberem poprowadzi dr Dawid Myśliwiec. Prof. Robert Huber […]

zobacz inne festiwalowe aktualności

Organizatorzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Politechnika Lubelska

 

 

Urząd Miasta Lublin

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

Komitety

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
  JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
  JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
  JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
  JM Rektor Politechniki Lubelskiej

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni
  Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni
  Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
  Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
  Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej

Komitet Organizacyjny

Koordynatorzy

Koordynatorzy uczelniani

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Urząd Miasta Lublin

Koordynatorzy wydziałowi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Koordynator Uczelniany Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Koordynatorzy wydziałowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych UMCS

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Koordynator Uczelniany Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Koordynatorzy wydziałowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych UP

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koordynator Uczelniany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Koordynatorzy wydziałowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. uczelni – Koordynator Wydziału Teologii KUL
  a.nadbrzezny@wp.pl
 • dr Katarzyna Dębińska-Domagała – Koordynator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  kasiadebinska@kul.pl
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. uczelni – Koordynator Wydziału Filozofii KUL
  zbigniew.wroblewski@kul.pl
 • dr hab. Artur Bartnik – Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
  artur.bartnik@kul.pl
 • dr  Ewelina Purc – Koordynator Wydziału Nauk Społecznych KUL
  ewelina.purc@gmail.com
 • dr Artur Banach – Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL
  artur.banach@kul.pl

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych KUL

Politechnika Lubelska

Koordynator Uczelniany Politechniki Lubelskiej

Wice Koordynator Uczelniany Politechniki Lubelskiej

Koordynatorzy wydziałowi Politechniki Lubelskiej

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych PL

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynator Uczelniany Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Koordynatorzy wydziałowi Uniwersytetu Medycznego

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych UM

 • dr n. biol. Anna Olszewska – Centrum Edukacji Medycznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
  anna.olszewska@umlub.pl

Urząd Miasta w Lublinie

Koordynator Urzędu Miasta Lublin

Koordynatorzy jednostek Urzędu Miasta Lublin

 

Koordynatorzy instytucji współorganizujących Festiwal

Akademia Zamojska

Archiwum Państwowe w Lublinie

DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Izba Coachingu Oddział Lubelski

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowe Muzeum na Majdanku

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Oddział w Lublinie

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Szkoła Szachowo-Językowa LinguaChess

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie

Następny krok jest bardzo prosty

Przewodnik dla zgłaszających projekty

Warto przeczytać, a potem będzie znacznie łatwiej

Czy konta utworzone w poprzedniej edycji Festiwalu zostały zachowane i mogę się na nie zalogować?

 • Tak. W 2022 r. organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2021. Zatem jeśli w 2021 r. brałe(a)ś udział w Festiwalu Twoje konto zostało zachowane.
 • Jeśli Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) nie brała aktywnego udziału w LFN2021 powinna utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się).

Nie pamiętam hasła

 • Proszę skorzystać z Odzyskaj hasło i w formularzu podać adres email użytkownika konta.
 • Na podany adres zostanie wysłany link do panelu zmiany hasła.

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.


Od czego zacząć?

Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować. A zaprezentować można ciekawe wyniki badań naukowych, główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc. Festiwal to przede wszystkim świetna zabawa nauką i z nauką.


Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych instytutów. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL, w parku lub w lesie, Ogrodzie Botanicznym) – wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. P.T. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach wydziałów.


Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy macierzystej uczelni (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, opiekun koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe – wówczas kierownikiem projektu jest opiekun koła. Proszę pamiętać o podaniu nazwy koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na macierzystej uczelni, a także – do czego gorąco zachęcamy – na Pikniku naukowym.
 • Jeśli jest to projekt zespołowy – pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.

Jestem koordynatorem. W jaki sposób otrzymam uprawnienia?

Podczas rejestracji należy zaznaczyć pole wyboru koordynatora. Stosowne uprawnienia nadaje administrator serwisu.

Czy koordynator może zarejestrować własny projekt festiwalowy?

Tak. Koordynator wydziałowy lub uczelniany jest równocześnie kierownikiem projektu i uczestnikiem Festiwalu. A zatem koordynator może zgłosić swój projekt i/lub np. dokonać rezerwacji uczestnictwa na projekt, który go interesuje. Uprawnienia koordynatora to uprawnienia dodatkowe nadawane przez organizatorów Festiwalu.

Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.


Jak wypełnić kartę zgłoszenia projektu?

 1. Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się) lub zalogować się do konta już istniejącego.
 2. Tylko w przypadku rejestracji nowego konta należy podać kod rejestracji unikalny dla każdej uczelni uprawniający do rejestracji konta kierownika projektu.
 3. W czasie edycji zgłoszenia projektu należy wskazać właściwy wydział.
 4. Możliwa jest wielokrotna edycja i zapisywanie wyników pracy.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych o projekcie kierownik projektu jest zobowiązany do zatwierdzenia danych i wydrukowania karty zgłoszenia (plik pdf), podpisania jej, uzyskania akceptacji przełożonego i przekazania koordynatorowi wydziałowemu.
 6. Dalsze etapy zatwierdzenia karty zgłoszenia (koordynator wydziałowy, koordynator uczelni, włączenie projektu do programu festiwalu) odbywają się tylko elektronicznie za pośrednictwem serwisu LFN.

Jak prawidłowo określić czas trwania projektu?

 • Wszystkie projekty rozpoczynamy o pełnych godzinach, przy czym, proszę pamiętać, jednostką zajęć jest godzina lekcyjna (45 min.). Jeśli projekt trwa dwie godziny – powinniśmy zrealizować go w ciągu półtorej godziny zegarowej (z ewentualną krótką przerwą). W karcie projektu zaznaczamy tylko początek każdej edycji; czas trwania edycji wskazujemy w polu rozwijanym.
 • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie punktualności. Często grupy uczniów w ciągu jednego dnia uczestniczą w kilku projektach, a na przemieszczenie się do innej sali lub budynku uczniowie mają tylko 15 min.
 • Festiwal jest z założenia imprezą otwartą. Program Festiwalu został już dość dawno opublikowany w internecie, dlatego, zgodnie z konwencją uniwersytecką, powinniśmy poczekać (przynajmniej akademicki kwadrans) na uczestników, także na tych pokazach, na które nikt miejsca nie zarezerwował.

Jak prawidłowo opisać projekt?

Pamiętaj, że Twój tekst oprócz zachęty do uczestnictwa w projekcie również ma mieć walor dydaktyczny, dlatego, prosimy, stosuj zasady poprawnej polszczyzny, unikaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 1. W tytule projektu unikaj cudzysłowu (wiemy, że jest to tytuł), nie używaj WERSALIKÓW i nie kończ tytułu kropką. Hmm, jeśli jednak tytuł jest w formie zapytania – na końcu oczywiście wstaw znak “?”.
 2. W tekście opisu projektu stosujemy kropki i inne znaki interpunkcyjne, które zawsze powinny być przyklejone do wyrazu poprzedzającego (czy w artykule , który ostatnio czytałeś widziałeś taki zapis ? ). Aha, !!! = ! U nas jeden wykrzyknik znaczy tyle, co trzy i wystarczy do podkreślenia tego, że mówisz o czymś bardzo, bardzo ważnym (swoją drogą pogrubienie jest chyba lepiej widoczne niż !!!).
 3. Postaraj się, aby opis projektu zawierał przynajmniej 200 słów (standardowy abstrakt artykułu). Opis z zasady ma być lekki i zachęcać do udziału w Twoim projekcie (właściwe streszczenie artykułu napiszesz przy innej okazji).
 4. Zamiast ręcznie wprowadzanej numeracji lub myślników w tekście opisu używaj automatycznego wypunktowania i numerowania. Dzięki temu lista będzie się ładnie prezentować na stronie www.
 5. Dołącz do projektu wyróżniającą grafikę. Jeśli nie masz pomysłu co załączyć, dodaj logotyp swojej instytucji.
 6. Zanim dodasz nowy obiekt i salę sprawdź, czy nie ma już ich na liście rozwijanej. Większość obiektów i miejsc jest już wprowadzona do naszej bazy. {*} przy nazwach obiektów oznaczają, że są one dostępne dla wszystkich organizatorów XVIII LFN.
 7. Piknik Naukowy – aby wybrać tę lokalizację wskaż [* Lubelski Piknik Naukowy].
 8. Unikaj wstawiania ręcznego końca wersu [shift+enter]. Stosuj tekst przelewający się, a akapity oddzielaj tylko [enterem]. Dlaczego tak? Strony www wyświetlają się różnie na różnych urządzeniach (duży monitor, tablet, smartfon etc.), dodatkowo inaczej, jeśli np. zwiększymy czcionkę wyświetlania. Stosowanie ręcznego podziału wiersza powoduje powstanie brzydkich „zębów” i dziur w wyświetlanym tekście.
 9. Sierotki! Aby uniknąć pozostawienia spójników na końcu wersu stosuj spację nierozdzielającą. Ja to zrobić? Na przykład po “w” w edytorze tekstu zastosuj kombinację klawiszy [spacja+ctrl+shift] lub w edytorze CMS w bazie LFN – wstaw/niełamliwa spacja (tak, wiemy, że jest to przedziwne określenie). Wówczas “w” zostanie “przyklejone” do następnego wyrazu.
 10. Unikaj podwójnych spacji.
 11. Unikaj dodatkowych odstępów między akapitami. Tekst wyświetlany na stronie www będzie miał dodatkowe odstępy („światło”) między akapitami ustawione automatycznie (zerknij do opisów projektów, które już są opublikowane w programie LFN).
 12. Jeśli chcesz się pozbyć wszystkich formatów ukrytych w tekście przenoszonym z edytora tekstu wklej ten tekst jako zwykły tekst [w naszym edytorze na www edycja/wklej jako zwykły tekst].
 13. Jeśli masz wątpliwości czy w tekście nie masz ukrytych znaków przenieś go do edytora i wciśnij ten klawisz. Zobaczysz ukryte znaki niedrukowane (tutaj w tekście wyrównanym do lewej widać spacje, końce akapitów [enter] oraz znaki tabulacji po automatycznej numeracji listy). Im mniej udziwnień tym lepiej.

Dlaczego w 2022 r. wprowadzamy dodatkowe ograniczenie liczby uczestników i konieczność rejestracji uczestnictwa?

Wcześniej ograniczenie liczby uczestników związane było z wielkością sali, w której jest prowadzony projekt. Niekiedy jednak, gdy projekty miały charakter wykładów lub wystaw, umożliwiliśmy ich realizację bez rejestracji uczestników.

Dziś sytuacja pandemiczna jest zupełnie inna i w związku z tym na wszystkie projekty realizowane w uniwersytetach i w instytucjach współpracujących konieczna jest rezerwacja uczestnictwa.

Dlaczego? W sytuacji zdarzeń losowych organizatorzy będą mogli poinformować uczestników np. o zmianie sali i godziny wykładu, a nawet o odwołaniu projektu.

Tylko projekty piknikowe w ramach Lubelskiego Pikniku Naukowego na Placu Teatralnym mają status projektów otwartych i na nie nie wymagamy rejestracji uczestnictwa.

Czy jeden projekt może mieć więcej edycji (powtórzeń)?

 • Tak. Jeśli kierownik projektu uzna, że projekt może mieć kilka edycji wystarczy wskazać datę i czas rozpoczęcia tych edycji klikając w odpowiednie pola. Aby dodać nowe edycje nie należy wprowadzać kolejny raz tytułu i opisu projektu.

 

Ten projekt trwa dwie jednostki lekcyjne i ma trzy edycje (powtórzenia). Domyślnie miejsce powtórzeń pozostaje bez zmian.

Jaki jest minimalny limit uczestników projektu?

 • Prosimy, aby w projekcie mogła uczestniczyć cała klasa. W związku z tym limit uczestników projektu wynosi co najmniej 20 osób. Jeśli ze względów organizacyjnych (np. wielkość laboratorium) w projekcie nie może uczestniczyć jednorazowo 20 osób, prosimy o zwiększenie ilości edycji. Projekty, w których może uczestniczyć mniej niż 20 osób nie zostaną włączone do programu Festiwalu.

Skąd dowiem się o tym czy ktoś zapisał się na mój projekt? Czy cały czas muszę „zaglądać” do serwisu LFN i kart projektów?

 • Po dokonaniu rezerwacji (zmianie liczby zarezerwowanych miejsc lub usunięciu rezerwacji) na podany adres email kierownika projektu zostaje wysłany email informujący o ilości dokonanych rezerwacji oraz o aktualnym stanie rezerwacji na wszystkie edycje projektu. Wystarczy systematycznie sprawdzać pocztę, aby kontrolować dynamikę zapisów na koncie projektu.
 • Niezależnie od listów elektronicznych każdy kierownik projektu ma możliwość sprawdzenia w systemie LFN kto zarezerwował uczestnictwo w wydarzeniu. Wystarczy zalogować się do serwisu LFN i kliknąć na kartę projektu. Informacje o dokonanych rezerwacjach będą widoczne na dole karty.
 • Ważne! Opisana sytuacja dotyczy tylko projektów z „limitem uczestników”, tzn. tych, na które obowiązują elektroniczne zapisy.

Zabrakło miejsc na projekt. Co należy zrobić, aby poprosić o dodatkową edycję?

 • Uczestnik – po zalogowaniu się należy skorzystać z formularza prośby dostępnej w karcie opisującej projekt ze wskazaniem propozycji daty oraz liczby uczestników. Prośba zostanie wysłana do kierownika projektu (Biuro Festiwalu nie udostępnia żadnych danych kontaktowych kierowników projektów).
 • Kierownik – po otrzymaniu prośby, podejmuje decyzję o wyrażeniu nań zgody. Na tej podstawie edycja zostanie wprowadzona do serwisu LFN przez administratora.

Co to jest kod rejestracji?


Wypełniłem kartę zgłoszenia online i co dalej?

 • Należy zatwierdzić zgłoszenie projektu i wydrukować kartę zgłoszenia z pliku pdf.
 • Podpisaną wersję zgłoszenia (przez kierownika projektu i dziekana) należy przekazać właściwemu koordynatorowi wydziałowemu.
 • Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego kierownik prezentacji otrzyma potwierdzenie emailem.
 • Po zatwierdzeniu zgłoszenia projektu osoba zgłaszająca traci możliwość edycji karty zgłoszenia. Uprawnienie do przywrócenie edycji karty projektu posiada koordynator wydziału lub uczelni.

Kiedy zostanie uruchomiona rezerwacja miejsc?

Przewidujemy, że rezerwacja uczestnictwa zostanie uruchomiona w drugiej połowie czerwca 2022 r. Szczegóły podamy w oddzielnym komunikacie.

Zarejestrowałem się, jako uczestnik Festiwalu, a chciałbym zgłosić projekt. Czy muszę zakładać sobie nowe konto dla kierownika projektu?

Nie! Wystarczy zalogować się do serwisu Festiwalu, wybrać zakładkę „Konto” i SAMODZIELNIE przełączyć swoje konto uczestnika na konto kierownika. Należy jednak pamiętać o tym, żeby podać kod rejestracyjny, taki, jak przy zakładaniu kont kierowników.


Czy kierownik projektu lub koordynator powinien dokonać powtórnej rejestracji w systemie LFN jeśli chciałby uczestniczyć w prezentacjach festiwalowych?

Nie. Konta kierownika projektu i koordynatora są nadrzędne w stosunku do konta uczestnika Festiwalu i uprawniają również do dokonywania rezerwacji uczestnictwa w prezentacjach festiwalowych.

Gdzie i kiedy w tym roku będzie odbywał się Lubelski Piknik Naukowy?

Lubelski Piknik Naukowy odbędzie się na Placu Teatralnym 1 (przed Centrum Spotkania Kultur) w dniu 11 września 2022 r. od godz. 10.00 do 16.00.

Jakie są ograniczenia co do liczebności osób realizujących poszczególne projekty?

Wytyczne zgłaszania projektów


Wytyczne zgłaszania projektów opisane są szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu Festiwalu.

 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych i 1 projekt piknikowy.
 • Określona jednostka uczelni (pracownia/zakład/katedra) może zgłosić maksymalnie 1 projekt piknikowy.
 • W zależności od formy projektu należy uwzględnić odpowiednią liczbę przygotowujących i przedstawiających:
  1. wykład – kierownik projektu i maksymalnie 2 współorganizatorów;
  2. ćwiczenie/ laboratorium/ seminarium – kierownik projektu, maksymalnie 4 współorganizatorów i do 10 studentów;
  3. projekt piknikowy – kierownik projektu, maksymalnie 5 współorganizatorów i do 10 studentów.


Zarejestrowałem się, ale nie otrzymałem linku potwierdzającego do aktywacji konta. Co się stało?

 • Strona internetowa, poczta elektroniczna i serwis FB są naszymi głównymi mediami komunikacyjnymi. Ponieważ w czasie obsługi kilku edycji Festiwalu wysłaliśmy już ponad 900.000 listów elektronicznych, niekiedy nasza korespondencja niesłusznie kwalifikowana jest przez serwisy pocztowe jako SPAM i sortowana do tego folderu. Prosimy o sprawdzenie maili właśnie w tym folderze.
 • Uprzejmie informujemy, że na maile odpowiadamy na bieżąco. Linki do aktywacji konta i zmiany hasła wysyłane są natychmiast po złożeniu zamówienia. Natomiast, choć zmiany dotyczące rezerwacji widoczne są od razu w Państwa profilach, elektroniczne (emailowe) potwierdzenia rezerwacji etc. wysyłamy z jednogodzinnym opóźnieniem, tak, żeby wyeliminować przypadkowe błędy podczas rezerwacji.


Czy moje dane kontaktowe w serwisie www Festiwalu są aktualne?

Kierowniku projektu i Uczestniku Festiwalu, zadbaj o to, aby w serwisie LFN były Twoje aktualne dane.

Po zarejestrowaniu się w systemie XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki możesz:

 1. przez cały czas mieć wgląd w swoje dane, informacje o zgłoszonych projektach oraz rezerwacjach (rezerwacjach Twoich lub na Twoje projekty),
 2. nieustanie samodzielnie modyfikować swój profil użytkownika, tzn. możesz:
 1. poprawić lub uzupełnić dane teleadresowe,
 2. zaktualizować numer telefonu komórkowego TO BARDZO WAŻNE!
 3. zmienić hasło,
 4. modyfikować listę opiekunów (dodawać lub usuwać z listy), którzy rzeczywiście będą uczestniczyli wraz z młodzieżą w pokazach LFN (jest to ważna informacja ze względu na przygotowywane certyfikaty uczestnictwa dla opiekunów),
 5. zmieniać ilość miejsc w dokonanych rezerwacjach,
 6. usunąć rezerwacje na edycje, w których nie będziesz mógł uczestniczyć lub
 7. usunąć swój profil i swoje konto.

Jak to zrobić?

 • Wystarczy zalogować się do systemu LFN.
 • Menu Użytkownika (zakładka Konto) znajduje się w lewym górnym rogu.

 

 • Twoje dane są szyfrowane w bezpiecznym protokole https.

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa III tura rejestracji projektów. Serdecznie zapraszamy!

Jak prawidłowo zgłosić projekt online?

Projekty online

Projekty realizowane online powinny zostać zarejestrowane w bazie Festiwalu i włączone do programu XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, analogicznie jak projekty realizowane stacjonarnie – w uczelniach lub w instytucjach współorganizujących Festiwal  – lub zgłoszone na Lubelski Piknik Naukowy.

Projekty online, tak jak projekty “stacjonarne”, mogą mieć wiele edycji.

 

Podstawowa zasada przy zgłaszaniu projektów online jest następująca

Uczestnikom Festiwalu UDOSTĘPNIAMY TYLKO LINK DO SPOTKANIA UTWORZONEGO W KALENDARZU. Dzięki temu uczestnicy zajęć online nie będę inicjować nowych, równoległych spotkań i łatwo trafią na te właściwe. Oczywiście opcje utworzonego spotkania będziemy mogli odpowiednio zmodyfikować.

Ponieważ pełne zarządzanie opcjami spotkania online odbywa się na poziomie zespołu, dlatego w serwisie LFN nie udostępniamy linku i kodu do zespołu.

 

Jak to zrobić w aplikacji MS Teams?

 

 • Utwórz zespół w MS Teams
  • Po zalogowaniu się do MS Teams utwórz nowy zespół i nazwij go, np. Lubelski Festiwal Nauki.
  • Dodaj członków zespołu – osoby przygotowujące razem z Tobą projekt – choć pamiętaj, że współwykonawców możesz dodać w każdej chwili.
  • I bardzo ważne. Nie udostępniaj danych o zespole uczestnikom Festiwalu.
 • Utwórz kanały: jeden kanał-jeden projekt
  • Jeśli zgłaszasz więcej niż jeden projekt w obrębie już utworzonego zespołu możesz utworzyć kanały – najlepiej wg zasady jeden kanał-jeden projekt.
  • Kanały ułatwiają nawigację, komunikację i zarządzanie w obrębie zespołu, dlatego rekomendujemy ich utworzenie.
 • W kalendarzu wybierz właściwy termin i utwórz spotkanie (wydarzenie)
  • Projekty na uczelniach będą odbywały się od 12 do 16 września br. i tylko w tym czasie mogą być zrealizowane projekty w trybie online.
  • Wszystkie projekty rozpoczynają się o pełnych godzinach.
  • Jako tytuł spotkania wprowadź tytuł projektu, dokładnie taki jaki będzie zgłoszony przez Ciebie do bazy Festiwalu. Dodaj opis spotkania (może być taki sam, jak w karcie projektu w bazie LFN).
 • Skopiuj link do wydarzenia z Twojego kalendarza w MS Teams i wprowadź go do karty zgłoszenia projektu w bazie LFN
  • Długi adres linku do spotkania online możesz skrócić np. tutaj https://tiny.pl.
 • Ustaw parametry spotkania
  • Dzięki temu podczas zajęć unikniesz ewentualnych przykrych sytuacji, np. że ktoś swoim dźwiękiem i/lub video będzie Ci przerywał wykład, że będzie oczekiwał na wpuszczenie z poczekalni etc.
  • Opcje spotkania w każdej chwili możesz zmienić, np. na czas dyskusji po wykładzie możesz zezwolić uczestnikom na włączenie kamer i mikrofonów, i zadawanie pytań.

 

 

Chcę zgłosić projekt online, który ma wiele edycji

 • Jeśli projekt online ma wiele edycji w MS Teams planujemy tylko jedno, pierwsze spotkanie i ten link udostępniamy w karcie zgłoszenia do programu LFN. Kolejne edycje rozpoczynamy online poprzez dołączenie do spotkania istniejącego w kalendarzu (nawet jeśli „kalendarzowy” termin wydarzenia minął) zgodnie z deklaracjami kierownika, które zostały opublikowane w programie Festiwalu.
 • W tym względzie obowiązuje zasada: jeden projekt online – jeden link dostępu bez względu na to ile edycji online ma projekt.
  • Przykład: Projekt ma zaplanowane trzy edycje. Pierwszą edycję projektu mamy zaplanowaną w kalendarzu MS Teams na godz. 9.00 we wtorek, 13 września br. Ale z linku dostępowego do spotkania możemy skorzystać również np. we środę, 14 września o godz. 11.00 i w piątek, 16 września o godz. 12.00, a nawet – jeśli zostaniemy poproszeni o dodatkową edycję – we czwartek, 15 września o godz. 14.00. Podane dni i godziny są oczywiście przypadkowe i służą tylko do zilustrowania problemu.

 

 

Chcę zgłosić ten sam projekt w trybie stacjonarnym i w trybie online

 • Aby uniknąć nieporozumień w bazie projektów festiwalowych należy zarejestrować dwa projekty; jeden – w trybie stacjonarnym, a drugi – online. Projekty mogą mieć takie same opisy i tytuły, ale w przypadku projektów zdalnych na końcu tytułu należy dopisać ONLINE. Dzięki temu będziemy mogli:
  • zrealizować edycje projektu stacjonarnego i online w różnych i niezależnych od siebie terminach lub
  • przeprowadzić ten sam projekt (jedną lub wiele edycji) w sali uniwersyteckiej z jedną grupą uczestników i równocześnie transmitować go online dla innych grup odbiorców (jedną lub wiele edycji); oczywiście w tym przypadku zgłoszone terminy projektów w trybie stacjonarnym i online powinny być takie same.
Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa III tura rejestracji projektów. Serdecznie zapraszamy!

Jak prawidłowo udostępnić spotkanie online?

Jak uruchomić spotkanie online?

Aby ułatwić uczestników dołączanie do spotkań online prosimy, abyście skorzystali Państwo z możliwości ewentualnego kontaktu z uczestnikami. Dane uczestników zarejestrowanych i zapisanych na edycje projektu są dostępne w formie aktywnych linków na dole każdej „karty” wydarzenia. Po zalogowaniu się do bazy LFN Kierownik projektu ma wgląd do każdej karty (zakładka Zgłoszone projekty).

Zachęcamy do skorzystania z opcji zaproszenia uczestników na spotkanie, np. poprzez wysłanie emailem skopiowanego linku do spotkania.

 

 

Możemy również wyedytować spotkanie i z tego poziomu zaprosić uczestników. Wówczas wystarczy, że w pole “Dodaj uczestników wymaganych” wpiszemy adresy email uczestników i wyślemy aktualizację spotkania. Wtedy wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaproszenie.

 

Krok 1. 

Krok 2.

 

Ważne jednak, żeby to zaproszenie było wysłane na spotkanie (które mamy zaplanowane w kalenadrzu), a nie do zespołu etc. Bez względu na ilość edycji rekomendujemy używanie jednego linku spotkania (jeden link – jeden projekt), ponieważ każde spotkanie w MS Teams niezależnie od daty i godziny w kalendarzu może być inicjowane i kończone wielokrotnie.

Ostatecznie uczestnik otrzyma takie zaproszenie na konkretne spotkanie. 

 

 

Widok powyżej pochodzi z klienta pocztowego.

 

Niektóre linki podane w bazie LFN nie są, niestety, linkami do spotkań. Są linkami do zespołów lub kanałów. Taka forma dostępu może być kłopotliwa dla uczestników spoza uczelni.

 

Jak sprawdzić czy podaliśmy właściwy link do spotkania?

Należy wylogować się i zamknąć wszystkie sesje w MS Teams.

Potem wystarczy wejść na stronę z programem Festiwalu, odnaleźć swój projekt (https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/autorzy.html) i kliknąć na niebieski klawisz „idź do prezentacji online”.

 

Po uruchomieniu się aplikacji MS Teams (lub ew. za pośrednictwem strony www) powinno pojawić się okno jak poniżej. Po wciśnięciu klawisz „Dołącz teraz” powinniśmy połączyć się bezpośrednio ze spotkaniem (lub poczekalnią).

 

   

 

LISTA PROJEKTÓW ONLINE

Kody rejestracji… Ale o co chodzi?

Kod rejestracyjny jest wymagany przy zakładaniu konta kierownika projektu i służy do identyfikacji instytucji. Weryfikacji kierowników projektów dokonują koordynatorzy.

Kody rejestracji dla kierowników projektów

Jeśli chcesz zgłosić projekt zarejestruj się jako kierownik projektu i podaj kod rejestracji Twojej instytucji

 

Przy wpisywaniu kodu instytucji nie wpisujemy spacji przed kodem i/lub po wprowadzonym kodzie

 1. Akademia Zamojska    |   LFN2021!UPZ
 2. Archiwum Państwowe w Lublinie   |   LFN2021!AP
 3. Centrum Spotkania Kultur   |   LFN2021!CSK
 4. DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego   |   LFN2021!DIALOGO
 5. Europejski Instytut Psychologii Biznesu   |   LFN2021!EIPB
 6. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN   |   LFN2021!IA
 7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki   |   LFN2021!IMW
 8. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach   |   LFN2021!IUNG
 9. Izba Coachingu Oddział Lubelski   |   LFN2021!IC
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II   |   LFN2021!KUL
 11. Klaster Fotoniki i Światłowodów  |   LFN2021!KFS
 12. Lotnicza Akademia Wojskowa   |   LFN2021!D
 13. Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego  |   LFN2021!LSSP
 14. Lubelskie Centrum Konferencyjne  |   LFN2021!LCK
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  |   LFN2021!PWSZC
 16. Państwowe Muzeum na Majdanku   |   LFN2021!MM
 17. Politechnika Lubelska   |   LFN2021!PL
 18. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii   |   LFN2021!PSSIAP
 19. Polskie Towarzystwo Fizyczne. Oddział Lublin   |   LFN2021!PTF
 20. Puławski Park Naukowo-Technologiczny w Puławach   |   LFN2021!PPNT
 21. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie   |   LFN2021!RDOS
 22. Stowarzyszenie Odra-Niemen   |   LFN2021!SON
 23. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie   |   LFN2021!SM
 24. Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta   |   LFN2021!MSZ
 25. Szkoła Szachowo-Językowa LinguaChess   |   LFN2021!LCH
 26. Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie   |   LFN2021!UDU
 27. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   |   LFN2021!UMCS
 28. Uniwersytet Medyczny w Lublinie   |   LFN2021!UM
 29. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   |   LFN2021!UP
 30. Urząd Miasta Lublin   |   LFN2021!LUBLIN
 31. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie   |   LFN2021!WBP
 32. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie   |   LFN2021!WSEI
 33. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie   |   LFN2021!WSPA

Zarejestruj się

i zgłoś projekt w XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

Uczestnik Festiwalu

Rezerwacja uczestnictwa

Uczestniku Festiwalu, w projektach realizowanych w uniwersytetach i innych instytucjach współorganizujących Festiwal – ze względów bezpieczeństwa – istnieje konieczność rezerwacji uczestnictwa.

Tylko osoby zarejestrowane w systemie LFN będą mogły dokonać rezerwacji.

 • Zarejestrowanie w systemie LFN jest równoznaczne z założeniem konta uczestnika. Po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej osoby rejestrującej się zostanie wysłany email aktywujący konto i potwierdzający zarejestrowanie w systemie. Należy kliknąć na przesłany link!
 • Logowanie do systemu LFN będzie możliwe po podaniu pełnego adresu email oraz hasła użytkownika.
 • W 2022 r. organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2021. Zatem jeśli w 2021 r. brałe(a)ś udział w Festiwalu Twoje to konto zostało zachowane.

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych indywidualni uczestnicy Festiwalu mogą dokonać rezerwacji nie więcej niż 5 miejsc na edycję projektu.

Aby zarezerwować uczestnictwo dla większej grupy należy zarejestrować się jako nauczyciel (lub poprosić Biuro LFN o zmianę statusu uczestnika).

 

Regulamin i Deklaracja ochrony prywatności danych

Nie pamiętam hasła

 • Czasem tak bywa, ale nic się nie stało.
 • Proszę skorzystać z Odzyskaj hasło i w formularzu podać adres email użytkownika konta.
 • Na podany adres zostanie wysłany link do panelu zmiany hasła.

Proszę pamiętać, że konta złożone podczas edycji Festiwalu w 2021 roku NIE ZOSTAŁY USUNIĘTE.

Konto uczestnika

Uczestniku Festiwalu, po zarejestrowaniu się w systemie Lubelskiego Festiwalu Nauki możesz:

 • przez cały czas mieć wgląd w swoje rezerwacje,
 • nieustanie modyfikować swój profil użytkownika, tzn. możesz:
  • poprawić lub uzupełnić dane teleadresowe,
  • zmienić hasło,
  • dodawać lub usuwać z listy opiekunów, którzy rzeczywiście będą uczestniczyli wraz z młodzieżą w pokazach LFN,
  • zmieniać ilość miejsc w dokonanych rezerwacjach,
  • usunąć rezerwacje na edycje, w których nie będziesz mógł uczestniczyć.

Jak to zrobić?

Wystarczy zalogować się do systemu LFN. Menu Użytkownika znajduje się w w zakładce Konto.

Powodzenia!

Zarezerwowałem miejsca. Czy muszę to jeszcze gdzieś potwierdzić?

 • Nie. Potwierdzenie w gruncie rzeczy znajduje się cały czas w Twoim koncie. Wysłaliśmy je również w formie listu elektronicznego.
 • Przewidujemy, że pod koniec wakacji lub na początku września (ale jeszcze przed Festiwalem) będziesz musiał elektronicznie potwierdzić wakacyjną rezerwację. Dlaczego? Z doświadczenia wiemy, że może zdarzyć się tak, że zmieni się plan organizacji zajęć w szkole lub np. nie zdołasz zorganizować wyjazdu grupy w dany dzień i zapomnisz zwolnić rezerwacje etc.
 • O konieczności potwierdzenia w specjalnym elektronicznym formularzu przypomnimy Ci 29 sierpnia br.

Czy moje rezerwacje są bezpieczne?

 • Uczestniku Festiwalu, zapewniamy, że nikt – oprócz Ciebie – nie może zmienić stanu Twoich rezerwacji. Oczywiście może zdarzyć się tak, że Biuro Festiwalu odwoła edycję projektu z przyczyn losowych lub z powodu nadzwyczajnych względów organizacyjnych. Mamy jednak nadzieję, że takie okoliczności nie nastąpią.

Zabrakło miejsc na interesujący projekt. Czy mogę poprosić o dodatkową edycję?

 • Oczywiście, zachęcamy do złożenia takiej prośby. Jak to zrobić?
 • Po zalogowaniu się należy skorzystać z formularza prośby dostępnej w karcie opisującej projekt. Należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (TYLKO JEDEN RAZ!). Prosimy o wskazanie propozycji daty oraz liczby uczestników. Prośba zostanie wysłana do kierownika projektu.
 • Jeśli Kierownik wyrazi zgodę na przeprowadzenie dodatkowej edycji, wskaże Twoją grupę odbiorców i termin dodatkowej edycji taka edycja zostanie wprowadzona do serwisu LFN przez administratora. A Ty i Twoja grupa uczniów zostaniecie zapisani na tę edycję przez administratora serwisu. Rezerwacja będzie natychmiast widoczna na Twoim koncie.
 • O każdym etapie procedury będziemy informować Ciebie emailami.
 • Biuro Festiwalu nie udostępnia żadnych danych kontaktowych kierowników projektów.
 • Możesz również skorzystać z funkcji powiadomienia o zwolnionych miejscach. Jeśli zwolnią się miejsca (a tak dzieje się dość często) na Twój adres email zostanie wysłane specjalne powiadomienie.

 

Rezygnacja z rezerwacji

Uczestniku Festiwalu, nie bądź EGOISTĄ!

W przypadku rezygnacji lub braku możliwości uczestnictwa w projekcie, na który dokonałeś już rezerwacji, prosimy, zwolnij zarezerwowane miejsce. Można zrobić to bardzo prosto i łatwo, jeśli tyko będziesz zalogowany w systemie Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 • w górnym menu wybierz klawisz [Moje rezerwacje]
 • usuń wybraną rezerwację lub
 • zmień ilość zarezerwowanych miejsc.

Zmienione dane po zapisaniu natychmiast są widoczne na stronie www (a także w Twoim profilu z rezerwacjami) i stają się dostępne dla innych uczestników Festiwalu.

Dodatkowo, każdą rezerwację lub zmianę rezerwacji potwierdzimy listem email, który zostanie wysłany na Twój adres.

Dziękujemy!

Konkursy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

VII Konkurs - Catch the moment in science

VII Konkurs – Catch the moment in science

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w siódmym i zarazem ostatnim z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! Celem konkursu „Catch the moment in science” jest […]

VI Konkurs – Power of science

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w szóstym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! Celem konkursu „Power of science” jest wyłonienie doktoranta lub młodego naukowca […]

V Konkurs – Let’s enjoy my science

  Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w piątym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Let’s enjoy my science” to konkurs, którego celem jest ukazanie, […]

IV Konkurs – Good idea!

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w czwartym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Good idea!” to konkurs, którego celem jest stworzenie projektu innowacyjnego i […]

III Konkurs – The greatest invention ever

  Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w czwartym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Greatest invention ever” to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy […]

II Konkurs – Discover the world with Polish scientists

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w drugim z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Discover the world with Polish scientists!” to konkurs, który polega na […]

zobacz wszystkie