V Konkurs – Let’s enjoy my science

Posted Leave a commentPosted in konkurs

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w piątym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Let’s enjoy my science” to konkurs, którego celem jest ukazanie, w jak najciekawszej dla widza formie i treści, specyfiki danej dziedziny […]

IV Konkurs – Good idea!

Posted Leave a commentPosted in konkurs

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w czwartym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Good idea!” to konkurs, którego celem jest stworzenie projektu innowacyjnego i kreatywnego wynalazku, który w najbardziej efektywny sposób ułatwiałby egzystencję wszystkich […]

III Konkurs – The greatest invention ever

Posted Leave a commentPosted in konkurs

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w czwartym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Greatest invention ever” to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej wynalazek lub odkrycie, które wywarły największy wpływ na dzieje świata […]

II Konkurs – Discover the world with Polish scientists

Posted Leave a commentPosted in konkurs

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w drugim z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Discover the world with Polish scientists!” to konkurs, który polega na znalezieniu nowego, praktycznego zastosowania dla polskiego wynalazku. Konkurs ma za […]

I Konkurs – What science looks like

Posted Leave a commentPosted in konkurs

  Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w pierwszym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia. „What science looks like” to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu – prototypu maskotki Lubelskiego Festiwalu Nauki. Lubelski Festiwal Nauki to […]

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

Posted Leave a commentPosted in Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

LUBELSKIE WIRTUALNE DNI NAUKI 22-24.09.2020 r.   UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II W LUBLINIE UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE POLITECHNIKA LUBELSKA URZĄD MIASTA LUBLIN Ze względu na obecną, trudną sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczne, a także zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa, uczelnie publiczne […]