aktualności

Dziękujemy za XVI Lubelski Festiwal Nauki!

Prof. dr hab. inż. Anna Halicka prorektor Politechniki Lubelskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym
Prof. dr hab. inż. Anna Halicka

Szanowni Państwo,

XVI Lubelski Festiwal Nauki już przeszedł do historii. Za nami tydzień spotkań z nauką, techniką i innowacjami. 

Był to kolejny rekordowy festiwal – zgłoszono i zrealizowano ponad 1400 projektów festiwalowych z tego 130 w ramach pikniku naukowego, a pokazy odwiedziło niemal 33 tysiące osób. Było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi lubelskich uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin, a także niemal trzydziestu innych uczelni, instytutów naukowych i instytucji miasta i regionu. Wydarzenia festiwalowe rozgrywały się nie tylko w Lublinie, ale także Chełmie, Dęblinie, Kazimierzu Dolnym, Puławach i Zamościu.

Dziś, jako przedstawiciel głównego organizatora tegorocznej edycji festiwalu – Politechniki Lubelskiej oraz jako przewodnicząca Komitetu Naukowego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia festiwalu – za wkład pracy i zaangażowanie, za poświęcenie wolnego czasu.

Serdecznie dziękuję:

  • Rektorom uczelni-organizatorów za udział w Komitecie Honorowym, a prorektorom – za pracę w Komitecie Naukowym,
  • Ministrom: MNISW, MEN, MKiDN, Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Wojewodzie Lubelskiemu, Prezydentowi Miasta Lublin, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty – za objęcie festiwalu patronatem,
  • Dyrektorom Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – za włączenie się w roli Partnera i udostępnienie przestrzeni centrów dla pikniku naukowego,
  • Dziennikowi Wschodniemu, Polskiemu Radiu Lublin i Telewizji TVP3 Lublin za objęcie wydarzenia patronatem medialnym i relacjonowanie przebiegu festiwalu,
  • Koordynatorom KUL, UMCS, UM, UP i PL, a także pozostałych instytucji, które włączyły się w festiwal – za koordynację działań w macierzystych jednostkach, za sprawność organizacji i nadzór merytoryczny,
  • Autorom projektów festiwalowych – za wkład pracy, uśmiech, którym witali odwiedzających piknikowe stoiska i profesjonalizm w prezentacji pokazów i wykładów,
  • Zespołom, które wystąpiły na scenie pikniku: zespołowi wokalno-instrumentalnemu z Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina, zespołom pieśni i tańca KUL, UP i PL, Formacji Tańca Towarzyskiego GAMZA i Akademii Pana Piotra, zespołowi „Ciche szepty”, grupie prezentującej szermierkę historyczną, a Piotrowi Mocholowi – za prowadzenie koncertu,
  • Zespołom Artystycznym Politechniki Lubelskiej i ich kierownikom artystycznym (Grupa Tańca Współczesnego – Anna Żak, Formacja Tańca Towarzyskiego Gamza – Piotr Mochol, Zespół Pieśni i Tańca – Hanna Aleksandrowicz) i „choreografom” tańca wykonanego przez robota (dr Radosław Cechowicz i dr Piotr Wolszczak) – za wspaniałe wrażenia artystyczne, których dostarczyli widzom spektaklu „Gra z czasem” podczas uroczystości otwarcia festiwalu,
  • Chórowi Politechniki Lubelskiej pod dyr. prof. Elżbiety Krzemińskiej, którzy wraz z solistką i instrumentalistami uświetnili niezapomnianym koncertem uroczystość zamknięcia festiwalu.

Dziękuję pracownikom Politechniki Lubelskiej, którzy współtworzyli festiwal: Koordynatorowi Głównemu – dr Małgorzacie Ciosmak za czuwanie nad stroną merytoryczną festiwalu, niezastąpionej pani koordynator pikniku naukowego – dr Joannie Wyrwisz, wspaniałym koordynatorom wydziałowym. Dziękuję mgr Aleksandrze Rozner za bardzo profesjonalne i staranne prowadzenie biura festiwalu. Dziękuję za pomoc pracownikom Biura Rektora, Centrum Promocji i Informacji, Biura Projektów, pracownikom Działu Administracyjno-Gospodarczego i Technicznego, a także kierownikowi administracyjnemu WBiA – Krzysztofowi Głąbowi, który wraz z zespołem przygotował przestrzeń hallu wydziału na uroczystość otwarcia.

Wreszcie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w festiwalowych pokazach. Tak duża liczba odwiedzających świadczy o tym, że festiwal wrósł już w kalendarz lubelskich wydarzeń, i jest potrzebny.

Przekazaliśmy statuetkę festiwalową następnemu głównemu organizatorowi –  Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej. Życzymy, aby przyszłoroczny festiwal był równie udany, a jego organizacja przyniosła radość i satysfakcję ze służenia nauce i służenia mieszkańcom miasta i regionu.

Do zobaczenia za rok!

Prof. dr hab. inż. Anna Halicka

prorektor Politechniki Lubelskiej
ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *