Międzynarodowe sympozjum naukowe dla studentów i młodych naukowców (International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days)

Międzynarodowe sympozjum dla studentów i młodych naukowców odbędzie się online w dniach 22–24 września 2021 r. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców – studentów i doktorantów, a jego głównym celem jest promowanie rozwoju naukowego, podejmowania kariery naukowej oraz poznawanie różnorodności kulturalnej świata.  Do uczestnictwa w sympozjum zostali zaproszeni studenci oraz doktoranci europejskich uczelni wyższych, co stwarza okazję do nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów z przedstawicielami innych jednostek naukowych i jest szansą na ukazanie umiędzynarodowienia uczelni lubelskich oraz miasta Lublin.

Obecność na wydarzeniu potwierdzili m.in. przedstawiciele Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego z Litwy, Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki z Ukrainy, Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego z Gruzji czy Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze.

International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days

An international conference for students and young scientists aimed at encouraging young people to undertake a scientific career, international scientific development, developing scientific passions, and learning about the world’s rich cultural diversity. Full-time and doctoral students from fifteen foreign universities and five public universities in Lublin were invited to participate in the event.

 

Day 2 | 23.09.2021 | ART & CULTURE

 
The second day of the Symposium will take place in the Academic Center of Culture and Media UMCS “Chatka Żaka” at 16 Radziszewskiego Street
  • 09:30 – 10:30 Beginning of the second day of the Symposium Speech by the board of Chatka Żaka – Ms Izabela Pastuszko will present topics related to the Student Culture Forum.
  • 10:30 – 10:45 Coffee break
  • 10:45 – 12:00 Leadership Workshops
  • 12:00 – 12:45 Lunch break
  • 12:45 – 17:00 Leadership Workshops


 

 

The International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.