OGRODY NAUKI – hasło XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Pojęcie ogrodu wpisane jest trwale w dzieje nauki, a także tradycji literackiej i artystycznej. Stanowi ważną inspirację tematyczną, wprowadza do przestrzeni kulturowej istotne problemy poznawcze, estetyczne i aksjologiczne.

Podobnie jak w nauce, gdzie mamy do czynienia z bogactwem kierunków badawczych, w ogrodzie obserwujemy mnogość roślin i urodzaj. Ponadto ogród, tak jak nauka, jest przestrzenią uporządkowaną i świadomie prowadzoną. Symbolika ogrodu wypływa z jego cech: kształtu, rozplanowania, poziomów, obecności zawartych w nim żywiołów (ziemi, wody) oraz postaci Ogrodnika. W literaturze i sztuce ogród stanowi miejsce wyjątkowe, przepełnione marzeniami, gdzie mieszają się ludzkie losy: namiętności, miłość i zdrada, uniesienia i rozpacz. Jest to także miejsce nostalgii za upływającym nieuchronnie czasem.

Nauka, sztuka, religia, mitologia i wierzenia od pradziejów łączą w sobie odwieczne dążenie człowieka do świata lepszego, innego niż ten nasz szary, codzienny. Podświadomie interpretujemy więc ogród jako przestrzeń przyjazną, wywołującą same pozytywne emocje, skojarzenia i wspomnienia. Wielu osobom może kojarzyć się z domem, miejscem dziecięcych zabaw czy wypoczynku. Ogród jest ściśle związany z człowiekiem i jego historią, dlatego pojawia się on już w utworach starożytnych.

Najsłynniejszym ogrodem w mitologii greckiej jest Ogród Hesperyd. Odbyły się w nim uroczystości weselne Zeusa i Hery. Ślubnym prezentem dla pary od bogini Gai–Ziemi były złote jabłka rodzone przez drzewa w tym ogrodzie. Również Biblijna Księga Rodzaju wspomina o Ogrodzie Eden, który był zamieszkany przez pierwszych ludzi – Adama i Ewę. Jest to najsłynniejszy obraz ogrodu w tekstach kultury. Cytując Pismo Święte: „I zasadził Jahwe-Bóg na wschodzie ogród w Edenie i umieścił tam człowieka (…), aby go uprawiał i strzegł”.

Niech zatem nasze wspólne działania pielęgnują i nieustannie rozwijają Festiwalowe Ogrody Nauki.

 

prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk
Koordynator Uczelniany XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie