Zarejestruj

Zarządzanie budżetem domowym (2019-09-18 10:00)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Joannis Pauli II

Lublin, Aleje Racławickie 14 (wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)
sala z rzutnikiem i ekranem