Zarejestruj

Projekty »

1,2,4-Triazyna jako cenny układ do projektowania struktur biologicznie aktywnych

:: Projekt UM001 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr hab. Mariusz Mojzych (kierownik),
dr Katarzyna Kotwica-Mojzych, prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Piątek 2019-09-20 09:00
Realizacja projektu w innym miejscu - Collegium Universum (aula)
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Projektowanie, synteza i ocena cząsteczek pod względem ich wartości terapeutycznej pozostają jednym z głównych celów chemii organicznej i medycznej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci klasyczne metody syntezy organicznej oraz chemia kombinatoryczna zapewniły dostęp do bogatych bibliotek związków chemicznych opartych na strukturach heterocyklicznych o potencjalnym znaczeniu w chemii medycznej. Synteza związków heterocyklicznych zawierających azot cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na ich użyteczność z uwagi na wysoki stopień powinowactwa i wiązania do różnych receptorów biologicznych.

Wśród wszystkich heterocykli pierścień triazynowy zajmuje znaczącą pozycję, posiadając szeroki zakres aktywności biologicznej. Triazynę można znaleźć w wielu silnie aktywnych cząsteczkach o obiecującym potencjale biologicznym, takich jak środki przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe itp. To czyni ją atrakcyjnym rusztowaniem do projektowania i opracowywania nowych leków. Szerokie spektrum aktywności biologicznej tego ugrupowania jak też istniejąca zależność pomiędzy strukturą a działaniem biologicznym wzbudziło szerokie zainteresowanie wśród wielu chemików i farmaceutów, co doprowadziło do odkrycia kilku wiodących molekuł. Znakomity rozwój pochodnych triazyny i ich zastosowanie praktyczne w różnych chorobach w bardzo krótkim czasie dowodzi jej nieograniczoności w badaniach chemicznych i medycznych. Dlatego mono jak i skondensowane pochodne 1,2,4-triazyny zostały zsyntetyzowane jako struktury docelowe przez wielu badaczy i poddane ocenie pod kątem ich aktywności biologicznej.

W tym projekcie zostanie przedstawiony syntetyczny jak i biologiczny potencjał pochodnych 1,2,4-triazyny, który może w dalszym ciągu zachęcać i inspirować do nowych badań w celu uzyskania kompleksowych i ukierunkowanych informacji służących rozwojowi klinicznie opłacalnych nowych leków.