Zarejestruj

Projekty »

Administracyjnoprawne standardy humanitarnej ochrony zwierząt

:: Projekt U008 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Emil Kruk
Początek
Piątek 2019-09-20 09:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (aula A)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmienia się sposób życia człowieka i jego stosunek do zwierząt. Dzisiaj można mówić o pewnym paradoksie, który przejawia się w diametralnie różnym sposobie traktowania zwierząt domowych, zwierząt bezdomnych, zwierząt gospodarskich, zwierząt laboratoryjnych, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych czy w końcu zwierząt wolno żyjących. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w systemie prawa, gdzie z jednej strony przeprowadza się tzw. dereifikację i zakazuje okrutnego traktowania zwierząt, a z drugiej strony zezwala na poddanie ich ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne. Opisana sytuacja, skłania do podjęcia refleksji, której zasadniczym celem jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy przepisów prawa administracyjnego określających standardy humanitarnej ochrony poszczególnych kategorii zwierząt w Polsce. W założeniu, pozwoli to na ustalenie, czy można w ogóle w tym przypadku mówić o rozwiązaniach systemowych, a jeżeli tak, to na jakich zasadach się one opierają, na ile ów system jest spójny i w jakim stopniu uwzględnia on wymagania prawa międzynarodowego i unijnego.

  • Foto