Zarejestruj

Projekty »

Alkoholowy Zespół Płodowy FAS. Co to za choroba i czy można ją wyleczyć?

:: Projekt UM006 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. humanistyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
mgr Aleksandra Kosiecz (kierownik),
prof. dr hab. Beata Kulik-Rechberger, lek. med. Maria Trojanowska-Szostek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 4

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (2020)
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

Alkoholowy Zespół Płodowy (ang.FAS) jest to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. FAS jest jednostką nieuleczalną, której można uniknąć jedynie poprzez zachowanie abstynencji w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Pełnoobjawowy FAS spełnia cztery kryteria diagnostyczne: opóźniony wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu; uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się, nadpobudliwość; trzecie kryterium to charakterystyczne rysy twarzy (małe oczodoły, krótki nos, płaska twarzoczaszka, wąska górna warga, mała szczęka, brak rynienki podnosowej), potwierdzenie w wywiadzie spożywania alkoholu przez matkę w trakcie ciąży. Dzieci z FAS funkcjonują inaczej niż ich rówieśnicy. Bardzo często mają trudności z gromadzeniem informacji, wiązaniem nowych informacji z wcześniejszymi doświadczeniami. Mają też problemy z pamięcią - zwłaszcza krótkotrwałą, zapominają o podstawowych życiowych sprawach i obowiązkach, nie potrafią właściwie wykorzystać zdobytych informacji. Celem prezentacji jest przybliżenie problematyki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz trudności psychologicznych, jako odległych konsekwencji dla rozwoju narodzonego dziecka.