Zarejestruj

Projekty »

Analiza jakościowa wybranych jonów - jak barwne reakcje pomagają zrozumieć chemię?

:: Projekt UM009 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny
Autorzy
dr hab. Mirosław Hawrył (kierownik),
dr hab. Anna Hawrył, dr Kamila Kasprzak-Drozd, dr Grzegorz Jóźwiak, mgr Justyna Misiurek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (302)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Chemiczna analiza jakościowa umożliwia określenie składu chemicznego badanego związku chemicznego. Jony zawarte w analizowanym roztworze wykrywa
się za pomocą odpowiednich reakcji charakterystycznych dla danego jonu lub grupy jonów. Reakcje te przeprowadza się przy użyciu odpowiednich
odczynników. Ze względu na właściwości, jony zostały podzielone na grupy, dzięki czemu najpierw za pomocą charakterystycznej reakcji określa się
przynależność danego jonu do grupy analitycznej, a następnie przeprowadza się analizę już tylko kilku jonów z danej grupy. Jony można również wykryć za
pomocą reakcji płomieniowych, bowiem niektóre jony barwią płomień palnika na odpowiedni kolor (np. sód barwi płomień palnika na kolor żółty).
Uczestnicy przy okazji analizy zapoznają się z niektórymi właściwościami związków nieorganicznych takich jak: amfoteryczność, charakter
utleniająco-redukujący, właściwości kompleksujące, rozpuszczalność, hydroliza.