Zarejestruj

Projekty »

Analiza wybranych parametrów biochemicznych w kulturach grzybów białej zgnilizny drewna pozyskanych z wybranych obszarów Lasów Kozłowieckich – warsztaty

:: Projekt U006 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
dr Dawid Stefaniuk (kierownik),
Wiktoria Jędrys, Aleksandra Batyra, lic. Ilona Skrabalak, lic. Agnieszka Świca, lic. Anna Mazur, lic. Nataliia Kosheva, lic. Magdalena Mirosław, Natalia Jaszek, Adrian Jedlikowski, Katarzyna Gorzkiewicz, Julia Groniuk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (264B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

Podczas wyjazdu terenowego do Lasów Kozłowieckich członkowie trzech Studenckich Kół Naukowych – SKN Biochemików, SKN Biotechnologów „Mikron” oraz SKN Mikrobiologów „Bakcyl” działających na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS pozyskali owocniki grzybów nadrzewnych gatunków o udokumentowanych literaturowo właściwościach bioaktywnych. W pierwszym etapie projektu pozyskany materiał biologiczny namnażano na selektywnych podłożach stałych a następnie otrzymaną biomasę grzybową wykorzystano do zaszczepienia kultur matecznych (etap II) oraz eksperymentalnych (etap III) prowadzonych na podłożach płynnych. Z hodowli eksperymentalnych mających na celu detekcję metabolitów syntetyzowanych przez badane grzyby pobierano próbki, które poddawano analizom biochemicznym mającym na celu identyfikację syntetyzowanych przez dany gatunek czynników. Otrzymane wyniki porównano z parametrami otrzymanymi dla szczepów tych gatunków przechowywanych w zasobach muzeum szczepów Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS. Otrzymane wyniki dają nadzieję na możliwość selekcji szczepów o nowych właściwościach pozyskanych bezpośrednio z siedlisk naturalnych do badań laboratoryjnych oraz wzbogacenie zasobów muzealnych.

W ramach realizowanego projektu z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszymi wynikami w formie prezentacji multimedialnej a dla osób zainteresowanych zorganizujemy warsztaty obejmujące min. pokaz przeszczepiania materiału mykologicznego na wcześniej przygotowane podłoża oraz wykonanie wybranych analiz biochemicznych.

  • Foto
  • Foto
  • Foto