Zarejestruj

Projekty »

Anatomia układu stomatognatycznego

:: Projekt UM007 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
lek. dent. Marcin Wójcicki (kierownik),
dr Małgorzata Stodółkiewicz, dr Jacek Szkutnik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 19

Miejsce realizacji: Stomatologiczne Centrum Kliniczne (131)
Adres: Lublin, ul. Karmelicka 7

Inne projekty w tym miejscu

Zapoznanie uczestników z budową i funkcją układu mięśniowo-szkieletowego narządu żucia. Omówienie zespołów budujących układ stomatognatyczny (zespół zębowo-zębodołowy: zęby wraz z przyzębiem - narząd zębowy, zespół zębowo-zębowy: artykulacyjny i okluzyjny układ zębów górnego i dolnego łuku zębowego, zespół mięśniowo-stawowy: obejmujący stawy skroniowo-żuchwowe jak również mięśnie żucia)