Zarejestruj

Projekty »

Apokryf - księga "na indeksie"?

:: Projekt K010 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. teologiczne
Przedmioty
etyka, filozofia, religia, wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autor
dr Lesław Łesyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Norwidianum (CN 106)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Najczęściej przy okazji ważnych świąt chrześcijańskich w mediach pojawiają się „sensacyjne” informacje o odnalezionej nowej ewangelii czy ukrywanych przez Watykan i Kościół tekstach o rzekomym małżeństwie Jezusa. Wiadomości te wzbudzają zainteresowanie, ponieważ często zagadnienia dotyczące apokryfów i w ogóle ksiąg biblijnych są spowite tajemnicą. Apokryfy należą do takich właśnie interesujących tekstów. To księgi, które nie są uznane za teksty natchnione i z tego powodu nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Są jednak istotne dla chrześcijaństwa z kilku względów. Prezentacja będzie miała na celu wyjaśnienie takich m.in. zagadnień: kanon Pisma Świętego i jego skończoność, natchnienie ksiąg biblijnych, apokryfy i ich znaczenie dla wiary. Spotkanie będzie miało charakter swoistego dialogu, w którym oprócz prezentacji („naukowej”) będzie okazja do dyskusji i zadawania pytań w interesującej tematyce. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do wspólnej pracy, w której będzie poddany analizie i omówieniu wybrany tekst apokryfu (ze Starego lub Nowego Testamentu).