Zarejestruj

Projekty »

Astma pod kontrolą

:: Projekt UM013 (Szczegóły)
Adresaci
rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Beata Kropornicka (kierownik),
dr Bożena Baczewska, dr Cecylia Olszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Universum (235)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Astma oskrzelowa jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych. U chorych występują napady świszczącego oddechu, duszności, kaszlu i uczucie ciężaru w klatce piersiowej. Objawy są związane z rozlanym, odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Zapaleniu dróg oddechowych w astmie towarzyszy zwiększona reaktywność oskrzeli w stosunku do różnych bodźców (nadreaktywność oskrzeli).

Pacjenci z astmą oskrzelową mogą dokonywać samodzielnej oceny przebiegu leczenia. Ułatwia to w znacznym stopniu zastosowanie odpowiedniej terapii.

W tym celu zaleca się stosowanie Testu Kontroli Astmy i pomiaru szczytowego przepływu wydechowego(PEF).

Wszystkie uzyskane wyniki chory może zinterpretować indywidualnie i omówić podczas wizyty u lekarza.

Celem projektu jest:

  • zapoznanie chorych z Testem Kontroli Astmy,
  • przybliżenie pacjentom zasad pomiaru PEF,
  • przedstawienie prawidłowej techniki pomiaru PEF,
  • omówienie sposobu interpretacji wyników pomiaru PEF,
  • przedstawienie sposobu obliczania i oceny dobowej zmienności PEF,
  • pokazanie sposobu dokumentowania wyników pomiaru.

 

  • Foto