Zarejestruj

Projekty »

Badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

:: Projekt UM013 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
doświadczenie
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. fizyczne, n. o kulturze fizycznej
Przedmioty
biologia, fizyka i astronomia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Teresa Stawińska (kierownik),
dr hab. Piotr Gawda, mgr Karol Sitarz, dr Anna Szulc, mgr Paweł Goguł, Dominika Gdańska, Aleksandra Goliszek, Aleksandra Dados
Początek
Wtorek 2019-09-17 10:00
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii (15)
Adres: Lublin, ul. Magnoliowa 2

Inne projekty w tym miejscu

OPIS PROJEKTU:

Porównanie temperatury poszczególnych części ciała przed i po wysiłku fizycznym za pomocą kamery termowizyjnej rejestrującej rozkład temperatur ciała.

Badanie przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 13 i powyżej.

CELE PROJEKTU:

Ukazanie wpływu ruchu na zmiany rozkładu temperatur w organizmie człowieka.

Przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na zwiększenie temperatury mięśni.

Budowanie świadomości pozytywnego oddziaływania aktywności fizycznej na człowieka.

Wyjaśnienie mechanizmów wpływu aktywności fizycznej na poprawienie ukrwienia danego obszaru ciała i w konsekwencji na poprawę funkcjonowania.

Promowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym dzieci i młodzieży.

OPIS:

Uczestnik zostaje poddany badaniu kamerą termowizyjną. Uzyskany obraz zostaje zapisany w postaci zdjęcia. Następnie przeprowadzony zostanie trening skupiony na wybranej części ciała. Po treningu badanie kamerą termowizyjną zostaje powtórzone. Porównanie uzyskanych obrazów oraz analiza wyników.

  • Foto