Zarejestruj

Projekty »

Barwniki, które potrafią pozyskać energię świetlną

:: Projekt U014 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
dr Barbara Chudzik (kierownik),
dr Jacek Chobotow
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (0124B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

Metody wykorzystywania energii słonecznej są obecnie niezwykle ważnym obiektem badań naukowych, a także zastosowań praktycznych. Możemy być zaskoczeni, kiedy uświadomimy sobie, że komórki sinic opanowały tą umiejętność około 2,5 miliarda lat temu, a komórki eukariotyczne dokonały tego około 1,6 mld lat temu, poprzez wchłonięcie na drodze endocytozy bakterii fotosyntetyzujących. Fotosynteza jest jednym z najważniejszych procesów biochemicznych, w którym energia świetlna jest zamieniana na energię chemiczną magazynowaną w związkach organicznych i jest źródłem większości energii chemicznej dostępnej na Ziemi. W celu efektywnego wykorzystywania energii słonecznej komórki mające zdolność do fotosyntezy wykształciły szereg barwników, wyspecjalizowanych do wychwytywania energii świetlnej o różnej długości fali.

Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję samodzielnie wyizolować barwniki fotosyntetyczne, dokonać ich rozdziału metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz poznać ich właściwości. Zobaczą również zaskakujący efekt fluorescencji chlorofilu, a na własnoręcznie wykonanych preparatach mikroskopowych zobaczą różne formy plastydów – organelli komórkowych zawierających barwniki fotosyntetyczne.

Przeprowadzone doświadczenia i obserwacje pozwolą lepiej zrozumieć fenomen zamiany energii świetlnej w energię chemiczną, a proces fotosyntezy nie będzie już tylko nudnym tematem z podręcznika.

  • Foto