Zarejestruj

Projekty »

BEZPIECZNA NA CO DZIEŃ - warsztaty psychologiczne i samoobrony dla kobiet, cz. 1: moduł teoretyczny

:: Projekt K016 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, wykład
Nauki i sztuki
n. wojskowe
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Bohdan Rożnowski (kierownik),
mgr instruktorzy samoobrony SW, mgr radca prawny SW, mgr Justyna Nowicka KUL/SW, mgr Anna Mańkowska KUL, mgr Edyta Radczuk SW, mgr Dominik Tkaczyk - instruktor
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 08:00 - 11:00
Wolne miejsca: 41

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 623)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Projekt jest kontynuacją projektu Służby Więziennej (SW) - BEZPIECZNA W SŁUŻBIE I W PRACY 

w postaci warsztatów dla kobiet dot. zachowania zasad bezpieczeństwa  w domu, pracy i na uczelni.

Istotą proponowanych warsztatów jest nauka budowania dobrostanu psychologicznego poprzez wzmacnianie samooceny, poczucia własnej wartości. 

 

Czego będzie można się nauczyć?

Szkolenie prowadzone zostanie przez psychologów KUL oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej (psycholog, prawnik, instruktorzy samoobrony) 

 

Moduł teoretyczny 

Wykład (1h)

  • przeprowadzenie szkolenia przez psychologa penitencjarnego z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu.
  • warsztat wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości 

Wykład (45min)

  • przeprowadzenie szkolenia przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza Służby Więziennej - instruktora samoobrony z zakresu sposobu prowadzenie rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony innych osób np. w czasie drogi do i z uczelni.

Wykład (45min)

  • przeprowadzenie szkolenia przez funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej, zajmującego się zagadnieniami prawnymi na temat szczególnej ochrony prawnej kobiet poszkodowanych przestępstwem (np. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie, postępowanie w przypadku bycia ofiarą takiego działania).

Razem: 2,5 h 

 

Doświadczenie: ww. warsztaty kilkukrotnie od 2021 roku już zostały przeprowadzone wielokrotnie w środowisku studentów i pracowników wyższych uczelni

(studentki i pracownice Politechniki Lubelskiej, pracownicy DPS) - referencje do wglądu.

 https://sw.gov.pl/bezpieczniwsluzbie/Jak%20pracowa%C4%87%20z%20trudnym%20petentem

  • Foto