Zarejestruj

Projekty »

BEZPIECZNA NA CO DZIEŃ - Warsztaty psychologiczne i samoobrony dla kobiet, cz. 2: moduł szkoleniowy

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Bohdan Rożnowski (kierownik),
mgr Justyna Nowicka KUL/SW, mgr Anna Mańkowska KUL
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 13:00
Wolne miejsca: 32

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 623)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Projekt jest kontynuacją projektu Służby Więziennej (SW) - BEZPIECZNA W SŁUŻBIE I W PRACY 

w postaci warsztatów dla kobiet dot. zachowania zasad bezpieczeństwa  w domu, pracy i na uczelni.

Istotą proponowanych warsztatów jest nauka budowania dobrostanu psychologicznego poprzez wzmacnianie samooceny, poczucia własnej wartości. 

Czego będzie można się nauczyć?

Szkolenie prowadzone zostanie przez psychologów KUL oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej (psycholog, prawnik, instruktorzy samoobrony) 

 

Moduł szkoleniowy - Warsztat psychologiczny (3x45 min):

warsztat wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości oraz  z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu dla budowania dobrostanu psychicznego

 W trakcie zajęć uczestniczki będą brały udział w ćwiczeniach mających na celu przede wszystkim samopoznanie możliwości i ograniczeń własnej psychiki pod kątem adekwatnego działania w przypadku zagrożenia. Nauka i trening obejmować będą rozumienie i kontrolowanie odczuwanego strachu, kształtowanie motywacji do uczenia się odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, prawidłową ocena sytuacji oraz zrozumienie, że samoocena i poczucie własnej wartości, umiejętność samokontroli w ogromny sposób wpływa na bezpieczeństwo i dobrostan kobiety.

 

Warsztat będzie kontynuacją cz. 1 i odbędzie się w godz. 10:30-12:45 

 

Doświadczenie: ww. warsztaty kilkukrotnie od 2017 roku już zostały przeprowadzone wielokrotnie w środowisku studentów i pracowników wyższych uczelni

(studentki i pracownice Politechniki Lubelskiej, pracownicy DPS) - referencje do wglądu.

 https://sw.gov.pl/bezpieczniwsluzbie/Jak%20pracowa%C4%87%20z%20trudnym%20petentem

 

  • Foto