Zarejestruj

Projekty »

Biblioteka uczelniana przestrzenią nauki – zwiedzanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

:: Projekt U016 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
wycieczka
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, chemia, edukacja medialna, geografia, historia, matematyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Urszula Poślada (kierownik),
mgr Ala Tarasiuk, mgr Marzena Bukowska, mgr Agnieszka Zawadzka, mgr Joanna Chmura
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 16
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 7

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Hol Biblioteki Głównej)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Zwiedzanie Biblioteki Głównej UMCS zorganizowane dla grup szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych ma na celu zapoznanie młodzieży szkolnej z metodą pracy w bibliotece naukowej, źródłami informacji oraz układem księgozbioru. Podczas zwiedzania zaprezentowane zostaną przestrzenie biblioteczne, w których czytelnik zdobywa wiedzę, rozwija zainteresowania i kształtuje kompetencje. Młodzież odwiedzi nie tylko miejsca udostępniania zbiorów, ale również pozna tzw. „drogę książki” w bibliotece, począwszy od gromadzenia, przez opracowanie do przechowywania zbiorów, czyli miejsca z reguły niedostępne dla czytelników.

  • Foto