Zarejestruj

Projekty »

Biologia molekularna od kuchni, czyli rzecz o elektroforezie, cebuli i zielonym groszku

:: Projekt K014 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
doświadczenie, laboratorium, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Autor
dr Paweł Patrzylas
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii (B 214)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1i (wjazd od strony parkingu przed Szpitalem)

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest pokazanie, w jaki sposób przy zastosowaniu niezbyt wyszukanych akcesoriów, dostępnych w domowej kuchni, można urządzić sobie własne laboratorium biologii molekularnej. Projekt ma na celu zapoznanie z technikami izolacji całkowitego (genomowego) DNA z materiału roślinnego bazującymi na prostych, domowych środkach i pozwalającymi na zobaczenie nici DNA gołym okiem. 

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej u wszystkich organizmów prokariotycznych, eukariotycznych i niektórych wirusów. W podwójnej nici DNA zapisane są, przekazywane od tysięcy pokoleń, informacje o budowie i czynnościach życiowych organizmów. Izolacja i oczyszczanie DNA jest pierwszym etapem większości procedur stosowanych w biologii molekularnej, jak też we wszystkich technikach inżynierii genetycznej. Podstawowym celem tego etapu prac jest uzyskanie czystego materiału, bez względu na źródło jego pochodzenia.
W drugiej części wyizolowany DNA zostanie poddany analizie w oparciu o technikę elektroforezy, czyli rozdziału cząsteczek DNA w polu elektrycznym. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze sposobem przygotowania żelu agarozowego, składania zestawu do elektroforezy poziomej, a następnie wylewania żelu i nanoszenia próbek. Na koniec pokazane zostaną sposoby wizualizacji żelu po zakończonym procesie elektroforezy - wybarwianie uzyskanych prążków barwnikiem fluorescencyjnym i ich obserwacja przy użyciu transiluminatora UV.
W ten sposób uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego obcowania z podstawowymi technikami analizy molekularnej wykorzystywanymi w laboratoriach na całym świecie, posiądą elementarną wiedzę na temat procesu elektroforezy i jej zastosowań.