Zarejestruj

Projekty »

Brexit – nowy sens „wyjścia po angielsku”

Projekt odwołany!
:: Projekt U019 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii
Autor
dr Andrzej Dumała
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Politologii (114)
Adres: Lublin, Plac Litewski 3

Inne projekty w tym miejscu

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej stało się jednym z najważniejszych problemów funkcjonowania organizacji w ostatnich latach. Coś co w zamyśle zwolenników brexitu miało być eleganckim pożegnaniem z Unią ( „wyjściem po angielsku”) przerodziło się w głośny i głęboki kryzys polityczny kraju, mocno wpływający na cały system Unii Europejskiej.

Celem projektu jest przedstawienie procesu brexitu i analiza jego skutków oraz sformułowanie prognozy przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią. Prezentacja tych zagadnień będzie także okazją do przedyskutowania z uczestnikami stanu integracji europejskiej na początku nowego cyklu politycznego Unii Europejskiej.

Spotkanie będzie miało formę wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i narzędzi do tworzenia oraz przeprowadzania interaktywnych quizów i prowadzenia dyskusji.

  • Foto