Zarejestruj

Projekty »

Było sobie życie - podstawy embriologii człowieka

:: Projekt UM033 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, przyroda
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Joanna Sekita-Krzak (kierownik),
prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, dr Beata Cichacz-Kwiatkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa A - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z okresem rozwoju wewnątrzmacicznego człowieka i podstawami embriologii. Projekt realizowany jest w formie prezentacji multimedialnej. Zawiera liczne zdjęcia przedstawiające zarodek i płód ludzki. Omówione zostały procesy zapłodnienia, implantacji, przekształcenia zachodzące w okresie zarodkowym i płodowym. Zawarto informacje na temat rozpoznawania wczesnej ciąży, zagrożeń rozwoju wewnątrzmacicznego (wady wrodzone i czynniki teratogenne) oraz problemy wynikające z nieprawidłowego czasu trwania ciąży (wcześniactwo). Powiemy co można zrobić aby okres rozwoju wewnątrzmacicznego człowieka uczynić jak najbardziej bezpiecznym i zapewnić dziecku harmonijny rozwój w pierwszych dziewięciu miesiącach życia.