Zarejestruj

Projekty »

Bystre oczy masz więc wykonaj triage! Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenie z większa liczbą poszkodowanych przed przybyciem służb ratowniczych

:: Projekt UM026 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, tylko dla nauczycieli, rodzice
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Centrum Edukacji Medycznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Autorzy
mgr Adam Gorgol (kierownik),
Klaudia Lulek, dr Beata Chilimoniuk, mgr Daniel Sieniawski, mgr Alina Dzirba, Kuba Adamczuk, Bartosz Bielak, Patrycja Baran, Kamil Wójcik, Łukasz Pizoń, Marcel Wiącek, Kacper Kowalik, Wiktor Filipowski, Kacper Jasiński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 14:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego (sala gimnastyczna)
Adres: Lublin, ul. Krasińskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Niejednokrotnie świadków zdarzenia, w którym pojawia się większa ilość poszkodowanych, czekają w ramach pierwszej pomocy działania przed dotarciem służb ratowniczych. Czynności ukierunkowane na uratowanie jak największej ilości osób przy braku właściwego postępowania mogą doprowadzić do pogorszenia stanu poszkodowanych. Pierwsze minuty po zdarzeniu decydują o dalszym powodzeniu akcji ratunkowej. W walce o życie i zdrowie każda sekunda staje się bezcenna. Ćwiczenia i warsztaty doskonale uzupełnią tematykę zajęć realizowaną w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Dorosłym uczestnikom uświadomią wagę i znaczenie pierwszego ogniwa łańcucha przeżycia. 

Projekt został przygotowany przez studentów i absolwentów kierunku ratownictwo medyczne pod nadzorem nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem.

Ćwiczenia i warsztaty obejmą: ustalenie priorytetów działania podczas udzielania pierwszej pomocy więcej niż jednej osobie, sprawne posługiwanie się algorytmem SET, tamowanie krwawień i krwotoków, zabezpieczenie ran i innych obrażeń, układanie w pozycji bezpiecznej, resuscytację krążeniowo oddechową z użyciem defibrylatora AED.

Warsztaty dedykowane są dla trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

W ramach ćwiczeń przewidziana jest symulacja zdarzenia o charakterze mnogim dla uczniów oraz dorosłych. Wykorzystane zostaną sztuczne rany, środki opatrunkowe, opaski uciskowe, fantom urazowy, sztuczna krew filmowa, fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylatory AED.

Osoby realizujące projekt: studenci i absolwenci kierunku ratownictwo medyczne, nauczyciele akademiccy.