Zarejestruj

Projekty »

Ciecze jonowe – „zielone rozpuszczalniki”

:: Projekt UM054 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. chemiczne, n. farmaceutyczne
Przedmioty
ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Małgorzata Tatarczak-Michalewska (kierownik),
prof. dr hab. Jolanta Flieger, dr Eliza Blicharska, dr Agnieszka Skalska-Kamińska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (228)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Zielona chemia (ang. green chemistry) to koncepcja zakładająca projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w taki sposób, aby ograniczyć użycie i powstawanie szkodliwych substancji. Sposób realizacji tych zadań opisuje dwanaście zasad zielonej chemii, sformułowanych w 1998 r. przez Anastasa i Warnera.

Ciecze jonowe są nowymi rozpuszczalnikami o unikatowych właściwościach fizykochemicznych. Wykazują zdolność rozpuszczania substancji organicznych i nieorganicznych. Bardzo niska prężność par tych związków oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania poprzez recykling powoduje, że stanowią „zieloną” alternatywę dla tradycyjnych rozpuszczalników. Ciecze jonowe doskonale wpisują się w założenia zielonej chemii, a ich zastosowanie otwiera nowe możliwości przed współczesną nauką i technologią chemiczną. Podczas warsztatów, połączonych z krótką prezentacją, uczestnicy projektu poznają właściwości cieczy jonowych oraz możliwości ich zastosowania w technikach separacyjnych.