Zarejestruj

Projekty »

Co kryje w sobie światło?

:: Projekt IA001 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, dyskusja, piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. rolnicze
Przedmioty
fizyka i astronomia, ochrona środowiska, przyroda, rolnictwo, zajęcia techniczne
Organizator
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Autor
mgr inż. Magdalena Gos

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Dzieci i młodzież często zadają proste, ale jakże skomplikowane pytania, m.in.:

  • Co to jest światło i skąd się wzięło?
  • Jakie są poszczególne barwy światła?
  • Co jest nam potrzebne, aby widzieć?
  • Jak działa ludzkie oko?
  • Co to jest promieniowanie podczerwone?
  • Czy można zobaczyć rzeczy niewidzialne?

Wszystkie te kwestie można w prosty sposób omówić i pokazać wykorzystując działanie kamery termowizyjnej, której praca wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Źródłem takiego promieniowania jest każde ciało fizyczne charakteryzujące się temperaturą wyższą od 0°K, a zakres temperatur, w jakich można dokonywać pomiarów, zawiera się przeważnie w granicach -20 – 120°C (choć górna granica w najnowszych modelach może wynosić nawet 1500°C). W praktyce promieniowanie wytwarza wszystko, co znajduje się na Ziemi. To, co rejestruje kamera termowizyjna, to promieniowanie podczerwone „wydzielone” przez dany obiekt, które zostaje przetworzone na obraz widzialny. Choć wcześniej kamery termowizyjne kojarzyły się przede wszystkim z tajnymi wojskowymi operacjami, obecnie są szeroko wykorzystywane w badaniach rolniczych jako metoda bezinwazyjnej detekcji. Podstawową zaletą jest możliwość wielopunktowej rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym zmian temperatury badanych powierzchni. Dzięki temu coraz powszechniej wykorzystuje się ja w celu zdiagnozowania stanu fizjologicznego roślin i wykrywania chorób.

Pokaz będzie przedstawiał możliwości zastosowania termografii jako bezinwazyjnej metody np. detekcji zmian chorobowych roślin przy pomocy pomiaru rozkładu temperatury, np. liści pomiędzy badanymi roślinami kontrolnymi, a roślinami zainfekowanymi. Ponadto przedstawione zostaną inne możliwości zastosowania kamery (np. bezdotykowy pomiar temperatury wody) oraz jej ograniczenia (np. doświadczenie z szybą, która nie przepuszcza promieniowania podczerwonego). Każdy uczestnik zainteresowany pokazem będzie mógł sprawdzić, które materiały stanowią barierę dla promieniowania podczerwonego, czy bezdotykowo określić temperaturę wody itp.

  • Foto