Zarejestruj

Projekty »

Co się dzieje z tabletką po jej połknięciu?

:: Projekt UM060 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
laboratorium, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Łukasz Zimmer (kierownik),
dr Jan Sobczyński, dr Piotr Belniak, dr Michał Szumiło, prof. dr hab. Ewa Poleszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (109)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

LADME opisuje przemiany leku w ustroju, począwszy od jego podania aż po całkowite wydalenie. Skrót ten oznacza: uwalnianie (Liberation), wchłanianie (Absorption), rozmieszczenie (Distribution), metabolizm (Metabolism) i wydalanie leku z organizmu (Excretion). Pierwszy etap tego procesu – uwalnianie substancji leczniczej do otaczających płynów ustrojowych jest kluczowy dla skuteczności terapii, ponieważ tylko substancja uwolniona z postaci leku i rozpuszczona w płynach ustrojowych może być wchłaniana i wywierać swoje działanie lecznicze. Do badania uwalniania stosuje się aparaty, które naśladują warunki panujące w przewodzie pokarmowym, czyli takie, jakim poddana jest np. tabletka po podaniu doustnym. Badania te są niezbędne dla wprowadzenia nowego preparatu do lecznictwa, pozwalają również porównać różne preparaty zawierające tą samą substancję leczniczą (jak np. Paracetamol i APAP). Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z losami leku w organizmie poprzez zaprezentowanie modelu LADME. Odbędzie się również pokaz metod badawczych stosowanych do oceny procesu rozpadu i uwalniania substancji czynnych z tabletek. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w badaniach, które prowadzi się zarówno w ramach badań naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym.