Zarejestruj

Projekty »

Co zrobić gdy boli nas kręgosłup?

:: Projekt UM063 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
mgr Michał Grzegorczyk (kierownik),
dr hab., prof. nadzw. Piotr Majcher, dr Teresa Stawińska, dr Anna Szulc, mgr Paweł Goguł, lic. Weronika Tyszko, lic. Kamila Stapf, lic. Maria Raterska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (115)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Starzejące się społeczeństwo , brak dbałości o kształtowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy wśród dzieci i młodzieży, tryb życia zmuszający często do nadmiernego wysiłku powoduje, że zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego stają się chorobą społeczną. Istotne jest by w parze z coraz częściej występującymi bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego szły skuteczne metody profilaktyki i leczenia tych zmian.

Celem warsztatu jest:

- nauka odpowiednich pozycji przeciwbólowych kręgosłupa w ostrym stanie

- pokazanie ćwiczeń rozciągających skrócone mięśnie

- wyjaśnienie wpływu korekt biomechanicznych na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa