Zarejestruj

Projekty »

Covid – Kościół – Komunikacja

:: Projekt K028 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. prawne, n. teologiczne
Przedmioty
edukacja medialna, religia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Teologii
Autorzy
dr hab. Mirosław Chmielewski (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Małgorzata Nowak-Barcińska, dr hab., prof. uczelni Justyna Szulich-Kałuża, dr hab., prof. uczelni Piotr Stanisz, dr hab. Dariusz Wadowski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 104)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Prezentacja głównych wyników raportu z badań interdyscyplinarnego zespołu na temat: „Komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19”. Badania obejmowały analizę oficjalnej komunikacji Kościoła w okresie pierwszej fali pandemii (marzec – czerwiec 2020) oraz społecznego (medialnego) jej odbioru (marzec – grudzień 2020). Badania prowadzono z kilku perspektyw: prawnej, lingwistycznej, medialnej i społecznej. Wnioski i rekomendacje płynące z badań zespołu zostaną ukazane w perspektywie teologiczno-pastoralnej jako odpowiedź na pytanie: w jaki sposób Kościół katolicki w Polsce w sytuacji pandemicznego kryzysu ma realizować swoją misję.

  • Foto