Zarejestruj

Projekty »

Czego można się dowiedzieć z badania morfologii krwi obwodowej

:: Projekt UM072 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Iwona Kaznowska-Bystryk (kierownik),
dr Magdalena Hałabiś-Kalinowska, dr Beata Wojtysiak-Duma
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 4

Miejsce realizacji: Collegium Universum (330)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi informacjami dotyczącymi badania morfologii krwi obwodowej. Jest to jedno z najczęściej zlecanych badań laboratoryjnych nie tylko przez lekarza rodzinnego, ale także przez lekarzy innych specjalizacji. Bardzo ważna jest świadomość, jak wiele cennych informacji  możemy uzyskać na podstawie tych wyników i jak dużą wartość ma to badanie we wczesnej diagnostyce różnorodnych zaburzeń. Morfologię krwi obwodowej można wykonać w każdym laboratorium medycznym, stąd istotne jest również, aby każdy pamiętał, że wiarygodny wynik analizy zależy nie tylko od pracy laboratorium, ale także od tego czy pacjent będzie odpowiednio przygotowany do badania.