Zarejestruj

Projekty »

Czy embrion ludzki to już ktoś spośród nas?

:: Projekt UM083 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
badanie, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. humanistyczne
Przedmioty
etyka, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Anna Bogusława Pilewska-Kozak (kierownik),
dr Grażyna Stadnicka, mgr Agnieszka Pawłowska-Muc, mgr Anna Kopiejek
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (15)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

We współczesnym świecie wciąż toczy się dyskusja nad początkiem życia człowieka. Mimo postępu nauk medycznych, biologicznych i rozwijającej się technologii zdania na ten temat są podzielone. Jakkolwiek aktualny stan wiedzy biologicznej wyraźnie wskazuje na akt zapłodnienia, jako początek życia nowej istoty ludzkiej. W ten sposób powstały embrion jest niezaprzeczalnie bytem ludzkim o zaktywizowanym już programie, który pozwala mu rozwinąć się w dojrzały organizm. Podczas spotkania postaramy się wskazać na wiele faktów świadczących o tym, że embrion ludzki to już jest osoba, to już jest Ktoś spośród nas. Ponadto odbędzie się anonimowa ankieta (badanie sondażowe) dotycząca opinii słuchaczy w zakresie poruszanej tematyki.