Zarejestruj

Projekty »

Czy granica działki może się przesunąć?

:: Projekt UP026 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne
Przedmioty
geografia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autor
dr inż. Żanna Stręk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 40

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (103)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Działka to ciągły obszar gruntu położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Jak powszechnie wiadomo właściciel działki ma prawo do korzystania ze swojej własności, ale czy zawsze wiemy gdzie jest granica naszej nieruchomości? Konflikty sąsiedzkie były znane już przed realizacją filmu Sami swoi. Granice działek zarówno dla właścicieli jak i dla geodetów są bardzo ważne. Może się zdarzyć, że na skutek różnych działań człowieka, znaki graniczne – graniczniki zostaną uszkodzone bądź celowo zatracone, a przebieg granicy, prawny – nie fizyczny, nie jest możliwy do odtworzenia bez pomocy uprawnionego geodety. Procedura ustalenia granic działki często jest skomplikowana. Czasem możliwe jest, że to geodeta zapyta właściciela: Gdzie przebiega granica Pana/i działki? Czy takie postępowanie świadczy o jego niekompetencji? W dobie powszechnego dostępu do geoportali jesteśmy w stanie samodzielnie sprawdzić gdzie są granice naszych działek, ale czy jesteście Państwo pewni, że to co widzicie jest prawidłowe? Prawo własności jest najszerszym prawem rzeczowym zagwarantowanym każdemu z nas w Konstytucji. Dlatego też warto wiedzieć jakie są obowiązki geodety przy wykonywaniu pomiaru naszej działki.

 

Podczas wykładu postaram się odpowiedzieć na pytania czym charakteryzuje się procedura ustalenia granic, dlaczego nie zawsze możemy wierzyć temu co widzimy na geoportalu oraz czy pomiary wykonywane przez różnych geodetów mogą się różnić.