Zarejestruj

Projekty »

Czy inwestowanie w kapitał ludzki jest opłacalne?

:: Projekt PL020 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne, n. humanistyczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, ochrona zdrowia, podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Autor
dr inż. Jacek Dziwulski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 90

Miejsce realizacji: Wydział Zarządzania (305)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 38

Inne projekty w tym miejscu

Kapitał ludzki stał się w obecnym, bardzo wymagającym otoczeniu gospodarczym, kluczowym czynnikiem, który pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz osiąganie strategicznych celów organizacji. Zauważyć można, że decydujące znaczenie w  kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa ma obecnie rozwój potencjału ludzkiego uwzględniany w formowaniu oraz realizowaniu strategii firmy. W sytuacji, gdy nawet najnowocześniejsze technologie mogą się zestarzeć w ciągu kilku miesięcy, a wykorzystywane systemy organizacji pracy może przejąć konkurencja, przedsiębiorstwo powinno zwrócić szczególną uwagę na zasoby ludzkie, ich rozwój oraz wykorzystanie potencjału pracy.