Zarejestruj

Projekty »

Czy konflikt pomiędzy rodzicami a dorastającym potomstwem u ludzi i ptaków przebiega podobnie ?

:: Projekt PWSZC002 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Autor
Ignacy Kitowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Instytut Matematyki i Informatyki (003)
Adres: Chełm, ul. Pocztowa 54 C

Inne projekty w tym miejscu

Cykl reprodukcyjny  kręgowców  posiada fazę   finalną   podczas której potomstwo zdobywa niezależność.   Faza ta cechuje się  narastającą tendencją do zrywania więzi pomiędzy rodzicami a potomstwem.   W okresie tym następuje bardzo silny  ilościowy jak i jakościowy rozwój rożnych form  zachowań  potomstwa  przydatnych  mu  w dorosłym życiu.     Wykład omówi, na przykładzie ludzi  oraz ptaków  przebieg   procesu  uniezależnia się osobników młodocianych od osobników rodzicielskich. W tym, zostanie przeanalizowana dynamika procesów odpowiadających za rozwój zachowań gwarantujących samowystarczalność egzystencjalną potomstwa.    Przedstawione zostaną warunki w jakich może dochodzić do wydłużenia opieki rodzicielskiej oraz jej skracania. Zostaną także przedyskutowane wybrane aspekty konfliktu pokoleń (parent - offspring conflict ) i konfliktu krewniaczego ( sibling conflict),  jaki wtedy ma miejsce w obrębie rodzin  rozważanych tu kręgowców.

  • Foto