Zarejestruj

Projekty »

Czy książka może być chora?

:: Projekt K026 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
sztuki plastyczne
Przedmioty
plastyka, wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autorzy
mgr Jolanta Wasilewska (kierownik),
mgr Marcin Kuś, mgr Mariusz Jung
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Biblioteka Uniwersytecka (Czytelnia Czasopism Bieżących )
Adres: Lublin, ul. Chopina 27

Inne projekty w tym miejscu

Książka, jak inne przedmioty, ulega zniszczeniu. Wpływ na jej stan zachowania ma wiele różnych czynników. Można wyróżnić cztery podstawowe grupy czynników, które sprzyjają niszczeniu książek: starzenie się papieru, wpływy atmosferyczne, czynniki biologiczne i niszczycielska działalność człowieka. Wykład ma na celu pokazanie uczestnikom jak dbać o książki i jak prawidłowo je przechowywać.

  • Foto