Zarejestruj

Projekty »

Czy można zobaczyć wirusa SARS-CoV-2 w badaniach radiologicznych?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UM065 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Joanna Kurzepa (kierownik),
prof. dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, dr Natalia Grondecka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 27
Idź do prezentacji on-line

COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV-2. Objawy kliniczne związane są najczęściej z zajęciem układu oddechowego i manifestują się jako infekcja dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia, do niewydolności oddechowej włącznie.

Aktualnie na rynku jest dostępnych wiele testów, które umożliwiają badanie pacjenta pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2, w tym testy molekularne (genetyczne – RT-PCR), testy serologiczne (ilościowe, jakościowe) oraz testy antygenowe.

Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej odgrywa ważną rolę w wykrywaniu infekcji COVID-19 w obrębie płuc, ocenie rozległości choroby i jej monitorowaniu.

Niniejszy wykład ma na celu charakterystykę obrazu radiologicznego zmian w miąższu płucnym, które mogą się pojawić u pacjentów z infekcją COVID-19 oraz odległych czasowo powikłań.