Zarejestruj

Projekty »

Czy odżywiasz się prawidłowo? - quiz

:: Projekt UP026 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
dyskusja, konkurs, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia, ochrona zdrowia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Autorzy
dr inż. Justyna Libera (kierownik),
mgr Katarzyna Banach, mgr Paulina Skorek, mgr Ada Krawęcka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. Skromna 8 (Aula A)
Adres: Lublin, ul. Skromna 8

Inne projekty w tym miejscu

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym, szczególnie dla klas V - VIII. Projekt ma na celu weryfikację wiedzy dzieci, dotyczącej prawidłowego odżywiania. Podczas krótkiego wykładu przedstawione zostaną podstawowe założenia diety, obalone niektóre "dietetyczne mity", przedstawimy kilka żywieniowych ciekawostek. Na końcu sprawdzimy swoją wiedzę, a dla uczniów najbardziej aktywnych, przewidziano nagrody!