Zarejestruj

Projekty »

Czy światu grozi wojna handlowa?

:: Projekt U044 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autorzy
dr Monika Wojtas (kierownik),
dr Tomasz Białowąs, dr Paweł Pasierbiak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 6

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (B1)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Kryzys finansowy, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku w szybkim tempie przerodził się w załamanie gospodarcze i rozprzestrzenił na wszystkie kraje świata. Jego przejawem był spadek tempa światowego wzrostu gospodarczego oraz największe od czasów II wojny światowej załamanie obrotów w handlu międzynarodowym. Już na początku kryzysu pojawiły się ostrzeżenia dotyczące groźby powtórzenia się sytuacji z czasów Wielkiego Kryzysu i wprowadzenia przez Stany Zjednoczone tzw. taryfy Smoota-Hawleya, która doprowadziła do eskalacji taryf celnych i przyczyniła się do pogłębienia kryzysu. Jednak w pierwszych latach po kryzysie gwałtowny wzrost protekcjonizmu nie nastąpił. W późniejszym okresie stopniowo rosło zainteresowanie protekcjonizmem, zwłaszcza w latach 2016-2019. W szczególny sposób widoczne jest to w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych od czasu objęcia władzy przez prezydenta D. Trumpa. Decyzje dotyczące wprowadzenia ceł i innych barier handlowych przez USA nie pozostają bez reakcji ze strony najważniejszych partnerów handlowych – Chin, Unii Europejskiej i innych. Wzajemne podwyżki stawek celnych i innych barier handlowych sugerują, że może nastąpić, lub wręcz, że już nastąpił okres wojny handlowej między najważniejszymi gospodarkami.

Celem projektu jest przedstawienie głównych tendencji w handlu światowym w ostatnich latach i ich wpływu na międzynarodową politykę handlową. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie są przyczyny wzrostu protekcjonizmu w handlu międzynarodowym?
  • Do czego może prowadzić rozprzestrzenianie się protekcjonizmu na świecie?
  • Czym jest wojna handlowa i jakie mogą być jej skutki?
  • Dlaczego administracja Donalda Trumpa podnosi cła i co zrobią główni partnerzy handlowi?
  • Kto zyska, a kto straci na potencjalnej eskalacji ceł i innych barier?

 

 

 

  • Foto