Zarejestruj

Projekty »

Czy wiesz, co jesz? Substancje szkodliwe i toksyczne w żywności

:: Projekt UP032 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia, ochrona środowiska, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr hab. Marzena Brodowska (kierownik),
mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum II (14)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

"Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością",

słowa wypowiedziane przez Hipokratesa - lekarza greckiego - obdarzonego przydomkiem "ojca medycyny" przez cały czas nie tracą na aktualności.

 

Obecnie rozwój cywilizacji wprowadza złe nawyki żywieniowe oraz wiąże się z wieloma zagrożeniami dla jakości spożywanej przez nas żywności. Aby produkty żywnościowe były bezpieczne dla zdrowia, konieczna jest odpowiedzialna działalność człowieka. Właściwy sposób produkcji rolnej, przetwarzania i przechowywania oraz obrotu zapewnią dopływ na rynek odpowiednich pod względem jakościowym produktów spożywczych.

 

Czy wiesz, co jesz?

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia skażenie chemiczne żywności jest przyczyną 30% zachorowań na raka. Szacuje się, że obecnie produkty spożywcze zawierają ponad 5000 różnych substancji dodawanych w celu konserwacji, polepszania smaku, względnie ich wyglądu. Ocenia się, że przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej zjada rocznie w spożywanych produktach spożywczych od 5 do 6 kg substancji dodawanych do żywności. Dodatkowo artykuły spożywcze mogą być skażone pestycydami i herbicydami oraz substancjami pochodzenia antropogenicznego, które zanieczyszczają powietrze, glebę i wodę.

 

Prezentacja projektu ma na celu uświadomienie słuchaczowi, iż jakość żywności jest pochodną warunków środowiskowych, sposobu produkcji, w tym chemizacji rolnictwa oraz dodatku substancji szkodliwych dla ludzi stosowanych w produkcji zwierzęcej, jak antybiotyki, hormony, czy środki uspokajające. Słuchacz zapozna się z chemicznymi dodatkami do żywności, w tym między innymi barwnikami, substancjami konserwującymi i słodzącymi oraz wzmacniającymi smak i zapach, regulatorami kwasowości, emulgatorami, stabilizatorami oraz substancjami toksycznymi w żywności.