Zarejestruj

Projekty »

Czy wszyscy zostaniemy kobietami? - obecność naturalnych i sztucznych hormonów oraz związków o działaniu estrogennym w środowisku przyrodniczym, diecie, a także przedmiotach użytku codziennego

:: Projekt IMW001 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
ochrona środowiska, ochrona zdrowia
Organizator
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Autorzy
mgr inż. Sylwia Duda (kierownik),
mgr inż. Sylwia Duda, prof. dr hab. Iwona Bojar, mgr inż. Monika Garbacz
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 58

Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 2

Inne projekty w tym miejscu

Związki endokrynnie czynne (ECDs), a także ich metabolity migrują w środowisku i ulegają przemianom. Szeroko komentowane są negatywne skutki zdrowotne dla ludzi wynikające z obecności EDCs w środowisku tj. zmiany nowotworowe, malformacje genitalne, zaburzenia reprodukcji, otyłość, dyshormonoza endokrynologiczna, zmiany behawioralne.

 

Żeńskie hormony krążą w środowisku w co raz większych stężeniach. Świat wykańcza płeć męską?

 

Estrogeny (hormony sterydowe) pochodzące choćby z terapii hormonalnych przedostają się do wód powierzchniowych, a następnie podziemnych, wraz z ze ściekami bytowymi, przemysłowymi i spływem powierzchniowym oraz odciekami ze składowisk odpadów. W oczyszczalniach ścieków następuje jedynie częściowe ich usunięcie oraz kumulacja w osadach ściekowych, a pozostała ilość jest wprowadzana do odbiorników – wpływają one na zmiany hormonalne organizmów wodnych, a w dalszej konsekwencji na zdrowie ludzi, przyczyniając się do zmian tj. przedwczesne dojrzewanie dziewczynek, problemy rozwojowe u chłopców,
a także zaburzają celowo stosowane kuracje hormonalne.

W dalszym ciągu brakuje uregulowań prawnych co do poziomów określonych związków zarówno w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, jak
i w wodzie uzdatnionej kierowane do sieci wodociągowej.

Istotne zagrożenie stanowią również tzw. ksenoestrogeny, czyli związki o działaniu zbliżonym do żeńskich hormonów, które pojawiają się w środowisku na skutek zanieczyszczenia przez przemysł. Wskazuje się ich obecność choćby w  tworzywach sztucznych, żywności, czy kosmetykach.

Poza związkami wyżej wymienionymi, człowiek jest narażony na działanie fitoestrogenów (izoflawony, lignany, kumestany), czyli substancji pochodzenia roślinnego, których działąnie na komórki może być korzystne lub szkodliwe. Ich obecność wskazano w licznych produktach spożywczych m.in. w pszenicy, ryżu, soi, kapuście, jabłkach, kawie, marchwi, czosnku, ziemniakach.