Zarejestruj

Projekty »

Czy zachowania zdrowotne młodzieży są zdrowe?

:: Projekt IMW002 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
ochrona zdrowia
Organizator
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Autorzy
dr Paulina Kaczor-Szkodny (kierownik),
mgr Piotr Lutomski, mgr Monika Kaczoruk, dr hab. Magdalena Florek-Łuszczki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 2

Inne projekty w tym miejscu

Wprowadzenie

Zachowania zdrowotne łączą w sobie stosunek emocjonalny, przekonania oraz tendencje do pozytywnego lub negatywnego zachowania, przez co ich charakter jest bardzo złożony. Kształtowanie zachowań zdrowotnych jest procesem rozpoczynającym się już we wczesnym dzieciństwie. Uwarunkowania zachowań zależą od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Są miarą subiektywnych odczuć i postaw. Czynniki zewnętrzne obejmują m.in. wpływ środowiska lokalnego (np. oddziaływanie rodziny) i grupy rówieśniczej na jednostkę oraz predyspozycje indywidualne, jak cechy osobowości, motywacja, czy asertywność. Nie wszystkie zachowania zdrowotne służą naszemu zdrowiu. Te szkodliwe nazywane są antyzdrowotnymi lub ryzykownymi. Okresem wzmożonego podejmowania zachowań ryzykownych jest czas dojrzewania. Większość tych zachowań wiąże się z oceną i obrazem własnej osoby na tle grupy rówieśniczej. Poszukiwanie własnej tożsamości i potrzeba przynależności do grup rówieśniczych stają się przyczyną zbierania nowych doświadczeń z obszarów zakazanych lub przeznaczonych dla osób dorosłych. Konsekwencje podejmowania zachowań ryzykowych mogą być zgubne w skutkach. A zatem kogo warto naśladować, żeby być zdrowym i szczęśliwym…?

 

Cel

Celem prezentacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie wybranych elementów zachowań zdrowotnych

 

Podsumowanie

Zachowania zdrowotne są sumą czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Stanowią miarę naszych możliwości, predyspozycji i uwarunkowań społecznych, a także płci, wieku oraz samooceny. Jednym z wyznaczników przedmiotowych zachowań jest orientacja zdrowotna stanowiąca odzwierciedlenie własnych doświadczeń, hierarchii wartości oraz posiadanych kompetencji zdrowotnych