Zarejestruj

Projekty »

Czy zwierzęta potrafia się uczyć?

:: Projekt UM101 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr hab. Marta Kruk-Słomka (kierownik),
mgr Izabela Banaszkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Biała
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (36)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Pamięć jest zjawiskiem o określonym podłożu neurobiologicznym, które umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o wcześniejsze przeżycia. Polega ona na tworzeniu śladów pamięciowych (engramów - jednostek pamięci), ich składowaniu, przetwarzaniu i przywoływaniu.

Zjawiskiem ściśle związanym z pamięcią jest proces uczenia się, który polega na tworzeniu nowych engramów w wyniku jakiegoś doświadczenia, a także przekształcaniu już istniejących śladów pamięciowych. Aby czerpać informacje zdobyte przez uczenie i zawarte w pamięci, konieczny jest mechanizm wykorzystania nagromadzonych śladów pamięciowych w procesie zwanym przez psychologów przywoływaniem, a potocznie - przypominaniem sobie.

O ile u ludzi poziom pamięci może być oceniany przy użyciu języka mówionego lub pisanego, o tyle u zwierząt oszacowanie pamięci jest znacznie trudniejsze.

Aby ocenić pamięć u zwierząt stosuje się specjalistyczne testy doświadczalne. Testy takie służą do obserwacji głównie pamięci przestrzennej i uczenia się zwierząt (gryzoni - myszy i szczurów), a rezultaty uzyskane w tych testach mogą być oczywiście odniesione do ludzi.

 

Pragniemy przedstawić Państwu najnowsze metody pozwalające przekonać się o tym, czy i jak zwierzęta potrafią się uczyć?

 

 

 

  • Foto