Zarejestruj

Projekty »

Czytanie myśli, sztuczne mózgi i wyjątkowe geny – o najnowszych dokonaniach neuronauki

:: Projekt U048 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, technika
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr hab. Zbysław Muszyński (kierownik),
Albert Łukasik
Początek
Wtorek 2019-09-17 12:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (3)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Badania nad mózgiem stanowią obecnie jedno z najważniejszych przedsięwzięć na świecie. Zagłębianie tego, kim jesteśmy, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, a także jak myślimy i podejmujemy decyzje skłania coraz więcej neuronaukowców do podejmowania coraz to ciekawszych eksperymentów i badań, których wyniki są na bieżąco udostępniane szerszej publice. Przyjrzymy się zatem kilku najbardziej interesującym badaniom nad mózgiem wraz z ich zaskakującymi wynikami i spróbujemy dowiedzieć się, co mogą one oznaczać dla nas jako istot zależnych od funkcjonowania tego magicznego organu w naszym ciele. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia najnowszej technologii pozwalającej na odczytywanie myśli w postaci syntezatora mowy, hodowania tkanki nerwowej, eksperymentów z przeszczepianiem makakom ludzkich genów odpowiedzialnych w dużej mierze za inteligencję i wiele innych.

  • Foto