Zarejestruj

Projekty »

Dbajmy o nasze erytrocyty czyli jak rozpoznać i leczyć niedokrwistości

:: Projekt UM103 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Katarzyna Kotwica-Mojzych (kierownik),
dr Marta Lis-Sochocka, dr Patrycja Chylińska-Wrzos, prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, dr Joanna Sekita-Krzak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa A - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Niedokrwistości zwane także anemiami są nienowotworowymi chorobami hematologicznymi o różnorodnej etiologii.

W polskiej populacji najczęściej występują niedokrwistości niedoborowe, do których zaliczyć możemy: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 oraz niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego. Kolejną grupę niedokrwistości stanowią niedokrwistości towarzyszące innym chorobom, takim jak: niewydolność nerek oraz nowotworowe i nienowotworowe choroby układu pokarmowego, oddechowego oraz moczowo-płciowego. Niedokrwistości hemolityczne są rozpoznawane w naszej szerokości geograficznej najrzadziej. Patogeneza niedokrwistości niedoborowych związana jest z niewystarczającym przyjmowaniem powyższych składników w pokarmie lub nieprawidłowym ich wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Leczenie tej grupy niedokrwistości opiera się na suplementacji żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego, po wcześniejszym oznaczeniu ich poziomu w surowicy krwi chorego, do czasu wyrównania niedoborów. W przypadku niedokrwistości towarzyszącym innym chorobom kluczowym celem jest prawidłowo przeprowadzone rozpoznanie, a następnie leczenie choroby, która doprowadziła do powstania niedokrwistości. Leczeniem uzupełniającym niejednokrotnie pozostają transfuzje koncentratu krwinek czerwonych oraz wyrównywanie niedoborów.

W trakcie zajęć uczestnicy będą  mogli zapoznać się z wynikami morfologii krwi chorych na niedokrwistosci oraz zinterpretować wyniki badań. Ćwiczenia zakończą sie quizem dotyczącym zaburzeń morfologii i możliwości ich wyrównywania w sposób naturalny.