Zarejestruj

Projekty »

Dbałość o zdrowie pod kontrolą – projekt Sudentfit. ONLINE

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U051 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. o kulturze fizycznej
Przedmioty
wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
Autor
dr Tomasz Bielecki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 08:00 - 10:00
Wolne miejsca: 100
Idź do prezentacji on-line

Podczas wykładu, który będzie się składał z dwóch części teoretycznej i praktycznej zostanie zaprezentowany projekt Studentfit. Projekt jest programem interwencyjno- badawczym adresowanym do studentów studiujących na różnych kierunkach studiów w całej Polsce. Celem projektu było określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Ponadto powstały narzędzia wspierające proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych przez Uczelnie Wyższe i Akademickie Związki Sportowe umożliwiających bezpośrednią analizę uzyskanych wyników, określających profil wydolności prozdrowotnej. Jednym z takich narzędzi jest darmowa aplikacja mobilna na telefon Studentfit.

W części praktycznej zajęć uczestnicy wydarzenia będą mogli za pomocą analizatorów firmy Tanita dokonać pomiaru składu ciała.Zostanie m.in. dokonany pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wisceralnej tkanki tłuszczowej, jak również  masy ciała oraz masy tkanki mięśniowej w kilogramach. Będzie można zmierzyć całkowitą zawartość wody w organizmie, dzięki której dowiesz się czy Twoje ciało jest odpowiednio nawodnione.

  • Foto
  • Foto
  • Foto