Zarejestruj

Projekty »

Dopalacze – czym są i jak groźne są objawy zatrucia?

:: Projekt UM119 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
prof. dr hab. Kamal Morsched (kierownik),
Anna Typiak, Gabriela Włodyka, Paulina Tracz, Karina Witkowska, Michał Sączawa, Halina Piecewicz-Szczęsna
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (10)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Problem używania dopalaczy jest wciąż bardzo aktualny. W roku 2018, w porównaniu do roku 2017, zaobserwowano wzrost liczby zatruć dopalaczami oraz wzrost liczby zgonów. Największą liczbę zatruć odnotowano w grupie wiekowej 16-24 lata. Dopalacze często sprzedawane są jako mieszanki kilku różnych substancji, w opakowaniach, na których nie ma informacji o składzie chemicznym. Wprowadzanie na rynek całkowicie nowych, dotychczas nieznanych narkotyków utrudnia proces diagnostyczny oraz wydłuża czas leczenia w przypadku zatruć.

Celem projektu jest przedstawienie uczestnikom czym są dopalacze, omówienie ich budowy oraz trudności w wykrywaniu zażytych substancji, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na ich dużą szkodliwość, niebezpieczne objawy zatrucia oraz przyczyny zgonu. W prezentacji omówimy również opisy przypadków pacjentów, którzy trafili do szpitala pod wpływem dopalaczy.

Zdobyta wiedza, podjęta dyskusja pozwoli młodym dorosłym podejmować odpowiedzialne decyzje, pozwalające uniknąć stosowania niebezpiecznych substancji. Postaramy się również namówić uczestników do aktywnej edukacji swoich rówieśników na temat niebezpieczeństwa dopalaczy.

Po części teoretycznej zostanie przeprowadzony quiz oraz dyskusja.