Zarejestruj

Projekty »

Dopalaczom mówimy NIE!

:: Projekt UM121 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
mgr Katarzyna Bojarczuk (kierownik),
Aleksandra Chałupnik, Aleksandra Borkowska, Zuzanna Chilimoniuk, Anna Sobstyl, Paulina Sobolewska, Maciej Dobosz, Halina Piecewicz-Szczęsna
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Universum (10)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat dopalaczy oraz negatywnych skutków ich zażywania. Uczniowie dowiedzą się, jak działają dopalacze oraz jaki mają wpływ na rozwój i życie człowieka, rodziny i społeczeństwa. Są one szczególnie niebezpieczne, gdyż ich skład jest nieznany. Znajdują się w nich toksyczne substancje o niezbadanym ryzyku zdrowotnym. Według wielu badań coraz więcej osób przed 18 rokiem życia przyznaje się do próbowania tego typu środków. Poprzez prezentacje chcemy skłonić uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy, a także dostarczyć informacji jak postępować w przypadku nagłych sytuacji związanych z działaniem tych substancji. Warto zwrócić uwagę na przeróżne formy wsparcia, które są bardzo ważne przy tym rodzaju uzależnienia. Wspomnimy także o metodach walki z nałogiem. Poprzez projekt chcemy zachęcić uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości. Ważne, aby od najmłodszych lat uświadamiać, jak bardzo niebezpieczny jest kontakt z substancjami psychoaktywnymi. W części praktycznej przedstawimy prawdziwe historie osób uzależnionych od dopalaczy. Zostanie także przeprowadzony quiz oraz krótka inscenizacja- jak udzielić pierwszej pomocy potencjalnym ofiarom przedawkowania dopalaczy.