Zarejestruj

Projekty »

Dostępność działań organizacji społecznych dla osób ze szczególnymi potrzebami

:: Projekt U059 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. techniczne
Przedmioty
wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Andrzej Juros (kierownik),
Wojciech Dec, Alicja Jankiewicz
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

„Dostępne NGO na PLUS” jest projektem realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Służy pomocą w wypracowaniu i wdrożeniu standardów sprawiających, że zagwarantowana jest dostępność działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób schorowanych, ale także np. kobiet w ciąży. Dotyczy każdego z nas. 

To dzięki inicjatywom obywatelskim o charakterze samopomocowym uzyskujemy dostęp do najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie np. rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Bez inicjatywy organizacji społecznych nie byłoby w Polsce opieki hospicyjnej i paliatywnej. To dzięki istnieniu organizacji społecznych np. zrzeszających osoby z niepełnosprawnością, osoby takie uzyskują możliwość integralnego rozwoju i mogą skorzystać z kompleksowego doradztwa. Przede wszystkim jednak doświadczają bycia we wspólnocie. Pełna dostępność tych organizacji i świadczonych przez nie usług, zgodnie z zapisami rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018-2025, jest swoistym wyzwaniem zarówno dla jednostek, organizacji społecznych, samorządów jak również służb społecznych. Wymaga współdziałania. 

Jeśli przyjdziesz będziesz mógł poznać ofertę projektu, możesz również się w jego realizację zaangażować. 

Współorganizatorami są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki.

  • Foto