Zarejestruj

Projekty »

Drożdże w życiu człowieka

:: Projekt UP040 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Autorzy
dr hab. Monika Kordowska-Wiater (kierownik),
mgr Anna Nowak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. Skromna 8 (133)
Adres: Lublin, ul. Skromna 8

Inne projekty w tym miejscu

Ćwiczenia laboratoryjne zostaną poprzedzone prezentacją multimedialną dotyczącą drożdży: ich charakterystyki, znaczenia pozytywnego i negatywnego dla człowieka, preparatów drożdżowych obecnych w handlu i technik identyfikacyjnych.

Część praktyczna będzie obejmowała prezentację drożdży handlowych i  czystych kultur drożdży wyhodowanych na płytkach Petriego. Każdy uczestnik będzie mógł wykonać mikroskopowy preparat przyżyciowy drożdży, dokonać oceny ich morfologii, przeżywalności i stanu odżywienia pod mikroskopem. Będziemy określać aktywność drożdży piekarskich od różnych producentów. Chętni będą mogli samodzielnie wykonać posiew drożdży na płytki Petriego. Zajęcia wymagają pracy w fartuchach ochronnych.